Avancerad kurs i investeringsbedömning med teoriavsnitt - DataPartner Software
Press to learn more about Invest for Excel software!

Avancerad kurs i investeringsbedömning med teoriavsnitt

Agenda

Teori

Vi går först igenom de teoretiska förutsättningarna för att förstå och kunna skapa bra beslutsunderlag

 • Definitionen av en investering
 • Motiv till att göra investeringar
 • Investeringar och företagets planering
 • Hur man skapar en beslutsmodell för investeringar
 • De olika investeringsklasserna
 • Omräkning av betalningar med hänsyn till tidsfaktorn
 • Valet av kalkylränta
 • De olika kalkylmetoderna, för-och nackdelar
 • Vad ett bra beslutsunderlag bör innehålla

Praktisk case-studie

Deltagarna tar aktivt del i workshoppen och guidas av vår handledare i genomförandet av alla kalkyler som vi genomför med programmet Invest for Excel®.

 • Upprättande av en investeringskalkyl steg för steg
 • Fokus på avancerade funktioner
 • Olika sätt att beakta restvärden
 • Skatteeffekter
 • Hantering av ingående balans
 • Noggrannare specifikation av ingående tillgångar
 • Bidrag/ subventioner
 • Underhållsinvesteringar
 • Realiseringar
 • Kalkylmässiga och skattemässiga avskrivningar
 • Hantering av olika valutor i samma kalkyl
 • Länkning till egna kalkyler
 • Noggrannare modellering av rörelsekapital
 • Projektfinansiering
 • Monte Carlo simulering
 • Nedskrivningsprövning

Detaljerad beskrivning

Målet med denna workshop är att ge dig en teoretisk bakgrund samt fördjupade färdigheter i att skapa omfattande och avancerade investeringskalkyler med hjälp av programmet Invest for Excel®. Deltagarna tar aktivt del i all kalkylering och jobbar på egna datorer.
Varje deltagare erhåller ett certifikat som bevis på avancerad kurs med teoriavsnitt i investeringsbedömning med programmet Invest for Excel®.

Förhandskrav

Förhandskunskaper: Att man gått grundkursen och den fördjupade kursen i investeringsbedömning eller jobbat en tid med Invest for Excel®-programmet eller har goda färdigheter i MS Excel.

Pris

SEK 7330 / person
Minimum antal deltagare per utbildning: 4 st.
Kunder med 20%/25% underhållsavtal, vilket berättigar till en fri kursdag per kalenderår per användarlicens för alla våra kurser, kan utnyttja detta och betalar SEK 2 800 / person.
MOMS tillkommer på priserna.

Anmälan eller frågor om utbildningen

Välkommen att kontakta oss antingen via e-post: info@datapartnerscandinavia.se  eller telefon: +46 70 607 3045.Kurskalender