Workshop – Affärsplanering - DataPartner Software
Press to learn more about Invest for Excel software!

Workshop – Affärsplanering

Agenda

Praktisk case-studie

  • Vi använder oss av den nya affärsplaneringsmallen
  • Vi övar på att importera egna Excel-tabeller och att göra länkningar
  • Vi modellerar ett bolags verksamhet i resultaträkingen
  • Vi utgår från bokslut och gör långsiktig affärsplan
  • Vi inkluderar verksamhetens finansiering och utdelning till ägarna
  • Vi lär oss analysera verksamheten med hjälp av nyckeltal
  • Vi beaktar evig konsol för verksamheten efter egentliga kalkylperioden
  • Vi tar fram bolagets värde på basen av den långsiktiga affärsplanen
  • Vi granskar en alternativ strategisk plan och jämför den mot plan A.
  • Vi gör känslighetsanalyser och söker kritisk punkt
  • Vi gör DuPont analys och Monte Carlo simulering

Detaljerad beskrivning

Målet med denna workshop är att ge dig grundläggande färdigheter i att skapa en kassaflödesbaserad modell för affärsplanering med programmet Invest for Excel. Deltagarna tar aktivt del i alla kalkyleringar.

Du kommer att bli introducerad till olika aspekter av affärsplanering. Du får grundläggande insikter i hur olika affärselement påverkar lönsamhetsindikatorer, resultaträkning, kassaflöde, rörelsekapital, balansräkning och nyckeltal. Vidare lär du dig tolka lönsamhetsrapporter och genomföra känslighetsanalyser. Utöver detta kommer du också att lära dig vilka parametrar i din verksamhet som är de mest känsliga och involverar mest risk.

Sammanfattat kommer du att lära dig skapa kassaflödesbaserade modeller för din affärsverksamhet, att generera prognoser och att analysera din affärsverksamhet på ett praktiskt sätt genom Invest for Excels funktioner.

Alla deltagare deltar aktivt i utbildningen och gör alla beräkningar självständigt, assisterade av en handledare.

Varje deltagare erhåller ett certifikat som bevis på kompletteringen av seminariet om skapandet av kassaflödesbaserade modeller för affärsplanering.

Förhandskrav

Grundläggande färdigheter i Excel.

Utbildningens resultat

  • Du blir snabbt bekant med de grundläggande koncepten och terminologin som används i kassaflödesbaserad modellering
  • Du klarar av att skapa en affärsplan med Invest for Excel
  • Du känner till de grundläggande funktionerna i Invest for Excel
  • Du kan göra budget, prognos och affärsplan självständigt med hjälp av Invest for Excel
  • Du kan jämföra olika scenarion och motivera ditt strategiska förslag
  • Du känner till hur du skapar en budget för din affärsverksamhet med Invest for Excel
  • Du har kunskaperna och verktygen för att planera finansiering

Pris

Seminarium per 1 dag:
SEK 7330/ person
SEK 12177 / person 2 dagar
Minimum antal deltagare per workshop: 4
Priserna inkluderar ej MOMS
Kunder med underhållsavtal som omfattar utbildning får delta gratis 1 dag per år per användarlicens.

Anmälan

Du kan anmäla dig/delta genom att skicka e-post till: [email protected] Telefon: +46 8 6423 050 eller +46 73 0334 952 (Jens)

 

Se kurskalender