DataPartner Software för investeringsbedömning, investeringskalkyl, värdering & affärsplanering Excel & SharePoint - DataPartner Software

en komplett lösning för

kassaflödesbaserad modellering,

investeringsbedömning

och värdering

software · · · konsultering · · · utbildning

Pröva Invest for Excel® GRATIS i 30 dagar!

Ladda ner

Se Invest for Excel® programvara i aktion!

Spela

Invest for Excel

Pröva gratis
Webbinarier

Invest for Excel® är en avancerad programvara för kassaflödesbaserad modellering vid investeringsbedömning, affärsplanering och värdering.

Programmet är ett pålitligt och effektivt verktyg som direkt kan tas i bruk på olika nivåer i företag och organisationer. Invest for Excel® är IFRS-kompatibel, och tillgängligt på åtta olika språk.

Läs mera

Gilla oss på Facebook för att hålla kontakt!

 

 

Invest for Excel 3-minute intro 

 

Invest for Excel 11-minute tutorial 


* Double-click the video for full screen.

 
Customer logos

 

Customer highlights

  • BillerudKorsnäs
  • Göteborg Energi
  • Kemira
  • Mercedes-Benz Group
  • Neste
  • Outokumpu
  • SSAB
  • Stora Enso

 

...och 2 000 andra kunder representerar alla branscher; fordon, metall, papper och förpackning, livsmedel, fastighet, kemikalie, tjänster samt handel utgör endast några exempel. Vi har kunder i 65 länder.

Läs mera