Företaget - DataPartner Software

Företaget

Press to learn more about Invest for Excel software!

Företaget

DataPartner Team

DataPartner Oy är en ledande leverantör av programvara för finansiell modellering, investeringsbedömning och värdering.

Sedan 1987 har vi levererat mjukvara, utbildnings- och konsulttjänster till en internationell kundkrets. DataPartner är Nord-Europas största utvecklare av standard programvara för investeringsbedömning. Ca. 2 000 företag använder Invest for Excel® för investeringsbedömning och värdering. Företaget har kunder i de flesta branscherna i 65 länder, och expanderar snabbt på global nivå.

Vår strategi är att vara föregångare med utvecklingen av pålitliga programlösningar för kassaflödesbaserade beräkningar. Vi fokuserar oss på mjukvara och tjänster i två segment; affärskalkyler och investeringsbedömning. Vår primära programmeringsomgivning är Microsoft Office.

Grunden för DataPartners framgång är kontinuerlig utveckling och pålitlig mjukvara. Vi följer den senaste lagstiftningen, förändringar i affärsmiljön och introducerar kontinuerligt nya funktioner och språkversioner i våra program. Vi förstår hur viktigt det är för våra kunder att ha rätt verktyg för rätt beslut.

Datapartner är ett familjeföretag. Vi har ett dotterbolag i Sverige; Datapartner Scandinavia AB. Vårt huvudkontor ligger i Borgå, 50 km öster om Helsingfors. Vi har 10 anställda + 30 partners i olika länder.

Microsoft Partner

AAA Highest Creditworthiness Dun & Bradstreet 2023


Dun & Bradstreet - Top Credit Rating - Bisnode