Anmälningsvillkor - DataPartner Software
Press to learn more about Invest for Excel software!

Anmälningsvillkor

Kursavgift och betalning

Kursavgiften faktureras. Leverantören skickar fakturan på basen av anmälning per e-post, fax eller telefon. I kursavgiften ingår dokumentation, lunch och kaffe, om ej annat angivits i kursbeskrivningen. Eventuella övernattningar får kunden själv stå för. Moms tillkommer.

Avbokning eller ändring

Följande villkor gäller för avbokning:

  • Byte av deltagare

    Naturligtvis kan någon annan på ditt företag ta din plats.
  • Byte till senare kursdag

    Det är möjligt att flytta sitt deltagande till en senare tidpunkt. Meddelande därom bör dock ske senast två veckor innan kursen börjar. Om meddelandet därom sker senare debiteras 50% av kursens pris.
  • Avbokning

    Avbokningen bör ske senast två veckor innan kurssens start. Om avbokningen sker senare debiteras 50% av kursens pris.

Att bli bort oanmäld

Om deltagaren inte deltar i beställd kurs, och inte har meddelat därom, debiterar vi full kursavgift.

Vi behäller rätt till förändringar.