Questions? Feedback? powered by Olark live chat software

Invest for Excel

Oprogramowanie Invest for Excel® stanowi rozwiązanie dla budżetowania kapitałowego i wyceny w ponad 1,500 organizacjach, 50 krajach na świecie. Program łączy najlepsze praktyki w planowaniu finansowym przedsięwzięć inwestycyjnych z wiedzą z kilku dziedzin - metody dyskontowania przepływów pieniężnych i standardów MSSF. Funkcjonalność Invest for Excel® jest niezależna od rodzaju lub wielkości biznesu.

Pobierz broszurę Invest for Excel®

Więcej >

Proszę +1 nas!

 

 

Invest for Excel 3-minute intro 

 

Invest for Excel 12-minute tutorial 


* Double-click the video for full screen.

 
Connect with us

Customer logos

 

Customer highlights (copy)

  • PKN Orlen
  • Grupa Wydobywczo-Wytwórcza PGE
  • KGHM Polska Miedź
  • Bać-Pol
  • Przedsiębiorstwo Spedycyjne Trade Trans
  • Daimler

Invest for Excel  jest używany przez duże przedsiębiorstwa, małe i średnie firmy, podmioty użyteczności publicznej oraz prywatnych inwestorów. Dla dużych korporacji program stanowi narzędzie do opracowania rachunków efektywności inwestycji oraz wprowadza też standardy w całym procesie planowania. Branże: samochodowa, energetyczna, metalurgiczna i hutnicza, leśno-papiernicza, spożywcza, chemiczna, media oraz wiele innych.

Więcej >