Workshop – Produktkalkylering för förbättrade beslutsunderlag och högre lönsamhet - DataPartner Software
Press to learn more about Invest for Excel software!

Workshop – Produktkalkylering för förbättrade beslutsunderlag och högre lönsamhet

Agenda

I. Teoretisk bakgrund

 • Grundläggande begrepp inom produktkalkylering
 • De olika produktkalkyleringsmodellerna
 • Vilka modeller som är lämpligast inom respektive branschsegment och beslutssituation
 • Produktkalkyler som styrinstrument i organisationen

II. Praktisk case-studie Deltagarna tar aktivt del i work-shopen och guidas av vår handledare i genomförandet av alla kalkylövningar. Vi kommer att fokusera på kalkylering ur ett tillverkande företags perspektiv.

Vi kommer upprätta en produktkalkyl steg för steg då vi bland annat kommer att gå igenom:

 • Kalkylmässiga avskrivningar och kalkylmässig ränta
 • Standardprodukter och ordertillverkning
 • Genomsnittskalkyl och normalkalkyl
 • Uppdelning av stora indirekta kostnader
 • Ledig kapacitet
 • Trång sektion
 • Förkalkyl och efterkalkyl

Detaljerad beskrivning

Målet med denna workshop är att ge dig grundläggande färdigheter i att skapa produktkalkyler, få insikt i vilken typ kalkyl som är lämpligast utifrån beslutssituation och bransch samt tolka de resultat som vi kommer fram till samt få tips hur man implementerar och använder kalkylerna i den egna verksamheten.

Produktkalkylering är ett av de viktigaste styrmedlen i organisationer och företag. Produktkalkylering utgör grunden för beslut och villkor för främst: Förändringar av befintlig produktion Utveckling och tillverkning av nya produkter och tjänster Upphörande av viss produktion Underlag för en optimal produktmix Prissättningsmodeller Offerter Avtal Kostnad-och lönsamhetskontroll

Utbildningen är inriktad på genomförande av verkliga case-studier för produktkalkylering med fokus på ett tillverkande företag. Alla deltar aktivt i workshopen och gör beräkningar självständigt med stöd från handledare.

Varje deltagare får ett certifikat som bevis på genomgången utbildning i produktkalkylering.

Förhandskrav Grundläggande färdigheter i Excel. Utbildningens mål Du blir bekant med de grundläggande begreppen och terminologin inom produktkalkylering Du vet vilka kalkylmodeller som förekommer, de väsentliga skillnaderna mellan dem samt i vilka beslutssituationer respektive kalkylmodell är att föredra. Du lär känna med det kassaflödesbaserade programmet Invest for Excel® som ett avancerat, effektivt och säkert kalkylverktyg för produktkalkylering. Invest for Excel® är en programvara som fokuserar på finansiell planering och kan även användas inför många andra kalkylsituationer, exempelvis avancerad investeringsbedömning samt kassaflödesbaserad värdering av verksamheter och företag.

Pris

Seminarium per 1 dag:
SEK 7330 / person
SEK 12177 / person 2 dagar (i kombination med grundkurs)
Minimum antal deltagare per workshop: 4
Priserna inkluderar ej MOMS
Kunder med 20%/25% underhållsavtal får delta gratis 1 dag per år per användarlicens.

Anmälan

Du kan anmäla dig/delta genom att skicka e-post till: [email protected]
Telefon: +46 8 6423 050

Har du frågor om utbildningen kontaktar ni Anders Edlund, en av våra svenska affärspartners, antingen via e-post anders.edlund@businesspartner-datapartner.se eller genom att ringa +46 70 607 30 45.

Kurskalender