Fördjupad kurs i investeringsbedömning - DataPartner Software
Press to learn more about Invest for Excel software!

Fördjupad kurs i investeringsbedömning

Agenda

Praktisk case-studie

Deltagarna tar aktivt del i workshoppen och är guidade av vår handledare i genomförandet av alla kalkyler

 •  Upprättande av en investeringskalkyl steg för steg
 •  Fokus på avancerade funktioner
 •  Olika sätt att beakta restvärden
 •  Skatteskydd av förlust
 •  Hantering av ingående balans
 •  Nogrannare specifikation av ingående tillgångar
 •  Hantering av investeringsbidrag
 •  Underhållsinvesteringar
 •  Realiseringar
 •  Kalkylmässiga och skattemässiga avskrivningar
 •  Hantering av olika valutor i samma kalkyl
 •  Länkning till egna kalkyler
 •  Olika sätt att modellera intäkter och kostnader
 •  Nogrannare modellering av rörelsekapital
 •  Projektfinansiering
 •  Känslighetsanalyser och diagram
 •  Nyckeltal
 •  Monte Carlo simulering
 •  Skapa PDF -rapport

Detaljerad beskrivning

Målet med denna workshop är att ge dig fördjupade färdigheter i att skapa omfattande och avancerade investeringskalkyler med Invest for Excel programmet. Deltagarna tar aktivt del i all kalkylering och jobbar på egna datorer. Vid behov lånas datorer. 

Varje deltagare erhåller ett certifikat som bevis på komplettering av fördjupad kurs i investeringsbedömning med Invest for Excel programmet.

Förhandskrav

Förhandskunskaper: Att man gått grundkursen eller jobbat en tid med Invest for Excel® programmet. Dessutom krävs grundläggande färdigheter i Excel.

Pris

Workshop SEK 7330 / person, distansutbilning via Teams/Zoom kostar 3440/ person/ dag
Workshop SEK 12177 / person 2 dagar (i kombination med grundkurs), distansutbilning via Teams/Zoom kostar 7330/ person/ 2 dagar (i kombination med grundkurs).
Minimum antal deltagare per workshop: 4
Priserna inkluderar ej MOMS
Kunder med underhållsavtal som omfattar utbildning får delta gratis 1 dag per år per användarlicens.

Anmälan

Du kan anmäla dig/delta genom att skicka e-post till: [email protected] 
Telefon: +46 8 6423 050 


Kurskalender