Investeringsbedömning: Bästa praxis - DataPartner Software
Press to learn more about Invest for Excel software!

Investeringsbedömning: Bästa praxis

Agenda

I. Teoretisk bakgrund

 • Introduktion till kassaflödesbaserade modeller för investeringsbedömning
 • Metoder och nyckeltal använda i lönsamhetsanalyser

II. Praktisk case-studie

Deltagarna tar aktivt del i workshoppen och är guidade av vår handledare i genomförandet av alla kalkyler

 •  Upprättande av en kassaflödesbaserad modell steg för steg
 •  Fokus på avskrivningsmetoder
 •  Inkomst- och utgiftsmodellering
 •  Uppskattning på behov av rörelsekapital
 •  Kassaflödesanalys
 •  Upprättande av balansräkning
 •  Lönsamhetsanalys, (NPV, IRR, MIRR, Payback, RONA, EVA)
 •  Känslighetsanalyser
 •  Break-even analyser
 •  Olika tekniker för jämförelser av investeringar
 •  Konsolideringar av investeringar
 •  Differenskalkyl - marginalberäkning
 •  Skapande av investeringsförslag

Detaljerad beskrivning

Målet med denna workshop är att ge dig grundläggande färdigheter i att skapa en kassaflödesbaserad modell för investeringsbedömning med programmet Invest for Excel. Deltagarna tar aktivt del i alla kalkyleringar.

Du kommer att bli introducerad till alla delar av investeringskalkylering och lönsamhetsanalys. Du kommer att se de bästa ramarna för att organisera dina beräkningar och du får grundläggande insikter i hur olika investeringselement påverkar lönsamhetsindikatorer, resultaträkning, likviditet, rörelsekapital samt balansräkning. Vidare lär du dig tolka lönsamhetsrapporter och genomföra känslighetsanalyser. Utöver detta kommer du också att lära dig vilka parametrar i dina investeringar som är de mest känsliga och involverar mest risk. Under utbildningen kommer olika tekniker att jämföra och konsolidera investeringsprojekt att gås igenom.

Vi fokuserar också på att skapa en differenskalkyl. Differenskalkylen besvarar frågan om det är bättre att hålla status quo eller ändra på situationen. Du blir också introducerad till finansieringsmodulen, där du kan planera finansiering för investeringsprojektet. Slutligen visar vi ett beprövat sätt att skapa ett investeringsförslag, som kan användas i ditt företag då du skall motivera din investering på ett professionellt sätt.

Sammanfattat kommer du att lära dig att skapa kassaflödesbaserade modeller för investeringar samt hur du analyserar dessa modeller på ett praktiskt sätt med Invest for Excel:s funktioner.

Utbildningen är inriktad på genomförandet av verkliga case-studier för investeringar. Alla deltagare deltar aktivt i workshopen och gör alla beräkningar självständigt, handledd av en handledare.

Varje deltagare erhåller ett certifikat som bevis på kompletteringen av seminariet om skapandet av kassaflödesbaserade modeller för investeringsbedömning.

Förhandskrav

Grundläggande färdigheter i Excel.

Utbildningens resultat

 • Du blir snabbt bekant med de grundläggande koncepten och terminologin som används i kassaflödesmodellering
 • Du kommer att känna till de väsentliga nyckeltalen i investeringsbedömning och hur du analyserar dem
 • Du känner till hur du skapar en investeringskalkyl med Invest for Excel
 • Du känner till de grundläggande funktionerna i Invest for Excel och har färdigheterna att genomföra investeringsanalyser självständigt
 • Du har kunskaperna att hitta det optimala investeringsalternativet och göra rätt beslut
 • Du har lärt dig göra ett professionellt investeringsförslag

Pris

Workshop/ distansutbildning hel dag: SEK 7330 / person,
Workshop 2 dagar SEK 12177 / person
Minimum antal deltagare per workshop: 4
Priserna inkluderar ej MOMS

Kunder med underhållsavtal som inkluderar utbildning, får delta gratis 1 dag per år per användarlicens.

Anmälan

Du kan anmäla dig/delta genom att skicka e-post till: [email protected]
Eller ring: +46 8 6423 050 

Kurskalender