Tjänster - DataPartner Software

Tjänster

Tjänster

Alla företag gör viktiga investeringsbeslut, oberoende av i vilken bransch man är verksam. I den takt som affärsomgivningen förändras idag är det uppenbart att det behövs effektiva och pålitliga analysinstrument för beräkning av lönsamhet. I annat fall finns det risk att man agerar på basis av otillräckliga analyser, fel antaganden, eller helt enkelt för sent. Hur göra i praktiken om kalkyleringar kräver en massa tid för att göra upp rätta formler och omarbeta input-variabler?

Om beräkningar inte är standardiserade, betyder det att man ständigt måste omarbeta sin beslutsplattform, även om andra projekt är liknande? I stället för att studera den bästa allokeringen av kapital, finner man sig ofta i en djungel av kalkyleringsmodeller. Tiden går. Man börjar undra hur man kunde förbättra kvalitén och höja effektiviteten i sitt arbete.

En lösning är att pröva verktyg för investeringsanalyser och värdering. Man skall trots det komma ihåg, att en djup helhetssyn av ekonomiska analyser tar år att inhämta. Det är orsaken till att Datapartner erbjuder tjänster för att hjälpa till med att utveckla professionella investerings- och kassaflödesmodeller. Vi erbjuder utbildning, workshops och konsulttjänster inom bl.a. investeringsberäkningar, värdering av företag och affärsverksamhet, nedskrivningsprövning och affärsplanering.

I utbilning och workshops guidar vi kunder i utvecklingen av de bästa kalkyleringsmodellerna som kan implementeras i hela företaget. Bekanta dig med våra detaljerade kursbeskrivningar.

Målet med våra konsulteringstjänster är att förbättra investerings- och finansieringsprocesser hos våra kunder. Vi bidrar till en effektivare användning av kapital och resurser, vilket höjer värdet på kundföretag.      Bookmark and Share