Nyheter - DataPartner Software

Nyheter & Evenemang

Press to learn more about Invest for Excel software!

Nyheter

Prenumerera på RSS-flöde.

Övergång till cirkulär ekonomi – vad blir effekten för företagets lönsamhet? (14.6.2023)

Fler företag och verksamheter ser nu över hur man ska anpassa sin produktion så att den blir mer cirkulär. Anpassningen är nödvändigt, främst ur miljöaspekt och i förlängningen även för den egna konkurrensförmågan och, inte minst, för lönsamheten. Därmed finns också ett behov att kunna göra prognoser för hur övergången till cirkulär ekonomi förväntas påverka lönsamhet, likviditet och andra viktiga nyckeltal. [Läs mer]

Hämta nyaste versionen 4.1 (27.2.2023)

Passa på att ladda ner senaste Invest for Excel version 4.1, om du inte gjort det redan. Läs här om nya funktioner i version 4.1. [Läs mer]

Ledig tjänst (31.5.2022)

Vår verksamhet växer kraftigt och vi behöver anställa mer personal. Nu söker vi till vårt huvudkontor i Borgå en ekonomikunnig försäljare som även sköter kundsupport och som kan tänkas hålla utbildningar i ett senare skede. [Läs mer]

Ny version 4.0 finns nu för nerladdning (6.5.2022)

Nya funktioner i Invest for Excel version 4.0 är bl.a. skapa rapportblad, kopiera radstruktur, mall för affärsplanering, länk till online studieportal, serbiska språket, automatisk kassabalansering med kortfristigt lån. [Läs mer]

Koncernprognos med Invest for Excel Enterprise (9.11.2021)

Allt fler koncerner gör sin långsiktiga planering med Invest for Excel Enterprise. Programmet har en kraftfull konsolideringsfunktion med elimineringar av interna transaktioner, som är lätt att använda. [Läs mer]

Invest for Excel version 3.9.003 kan nu laddas ner från DataPartner Extranet (17.8.2021)

Uppdatera din Invest for Excel licens till 3.9.003 [Läs mer]

Ny version av Invest for Excel! Version 3.9 finns nu tillgänglig för nerladdning! (20.4.2020)

Ny version av Invest for Excel! Version 3.9 finns nu tillgänglig för nerladdning! Kolla vilka nya egenskaper den för med sig. [Läs mer]

Finansiell modellering – när, varför och hur? (11.6.2019)

Finansiell modellering går ut på att skapa en abstrakt representation (en modell) av en verklig finansiell situation. Det är en matematisk modell som ska representera prestationen av en finansiell tillgång, ett affärsprojekt eller någon annan investering i förenklad form. [Läs mer]

Livscykelkostnad som jämförelsemetod (24.5.2019)

Livscykelkostnad som jämförelsemetod [Läs mer]

Produktkalkylering med fokus på abc-kalkylering (20.3.2019)

NY! Produktberäkning med betoning på ABC-beräkning workshop (Gislaved, Sverige). [Läs mer]

Alla nyheter>