Workshop – IFRS: Värdering av tillgångar och nedskrivningsprövning - DataPartner Software
Press to learn more about Invest for Excel software!

Workshop – IFRS: Värdering av tillgångar och nedskrivningsprövning

Agenda

 • Meningen med nedskrivningar
 • Interna och externa indikatorer för nedskrivning
 • Komponenter i nedskrivningsprövningen
 • Enheter som genererar kassaflöde
 • Val av diskonteringsränta
 • Goodwill och tillgångar
 • Beräkning av värde genom exempel
 • Rapportering och dokumentation
 • Nedskrivningsprövning som en process

 

Nedskrivning i praktiken

IFRS håller snabbt på att bli ramverket för redovisning i Europa. Nedskrivning (IAS 36) är en av de nya standardprocedurerna. Den stora mängden företagsfusioner innebär en kontinuerlig kedja av nedskrivningsprövningar i många företag. För att kunna bygga upp en effektiv nedskrivningsprocess, förutom standarden, måste du förstå beräkningarna på en praktisk nivå.

Behovet av att hantera nedskrivningar

Nedskrivning baserar sig på en diskonterad kassaflödesmetod (DFC) för att värdera affärsenheter. DFC är inget nytt, men den innehåller ett alldeles ny inställning till att värdera tillgångar i redovisningen. Nedskrivningsförlusten har en direkt påverkan på ett företags nettoresultat.

I årsberättelsers bilagor måste nedskrivning refereras till företagsstrategin. Detta innebär en utmaning för redovisare: behovet att hantera principer och metoder för att bygga upp en stabil nedskrivningsprocess för framtiden.

Målet med utbildningen

Utbildningen ger deltagarna kunskaper om IAS 36 och hur standarden tillämpas. Efter utbildningen kan man skapa en genomskådlig nedskrivningsprocess och beräkna bruksvärdet för goodwill och andra tillgångar.

Vem behöver delta?

Alla som är involverade i nedskrivningsprocessen. Du kan vara redovisningschef, controller, chef för en redovisningsavdelning, affärsplanerare osv.

Förhandskrav

Grundläggande färdigheter i Excel.

Utbildningens resultat

 • Du förstår när och hur en nedskrivningsprövning bör göras
 • Du har färdigheten att genomföra en nedskrivningsprövning i praktiken
 • Du förstår den grundläggande metoderna bakom värderingen av immateriella tillgångar, som exempelvis kundbas, brand, licenser osv.

Pris

Seminarium per 1 dag:
SEK 7330/ person
SEK 12177 / person 2 dagar
Minimum antal deltagare per workshop: 4
Priserna inkluderar ej MOMS
Kunder med 20%/25% underhållsavtal får delta gratis 1 dag per år per användarlicens.

Anmälan

Du kan anmäla dig/delta genom att skicka e-post till: [email protected] Telefon: +46 8 6423 050 

 

 

Se kurskalender