Konsulteringstjänster - DataPartner Software

Konsulteringstjänster

Datapartner erbjuder konsulteringstjänster för investeringsbedömning, finansiering och företagsvärdering. I över 20 år har vi genomfört konsulteringsprojekt för att förbättra investeringsprocesser hos våra kunder. Vårt mål är att höja aktieägarnas värde genom att effektivera hanteringen av kapital och resurser. Datapartners projekt är kundspecifika och oberoende av vilka datasystem som används.

Konsultering per ämnesområde      Bookmark and Share