Kundhistoria - CRAMO - DataPartner Software
Press to learn more about Invest for Excel software!

Kundhistoria - CRAMO

 

Läs komplett kundcase (PDF)

Bakgrund

Cramo tillhör bland de ledande europeiska företagen inom uthyrning av utrustning och uthyrning av modullokaler. Företaget tillhandahåller moderna hyreslösningar för byggföretag och professionella kunder, industrisektorn, den offentliga sektorn och privata kunder. Cramos 2600 anställda ger service till över 150 000 kunder i 14 olika länder. Företaget har använt Invest for Excel® sedan 1997.

Vi är glada över att få prata med Kari Kuusisto, internrevisionschef på Cramo. Herr Kuusisto inledde sin karriär på Cramo som koncernredovisningschef 11 år sedan; för närvarande har han ansvaret för interna revisionsåtgärder.

Varför började vi använda Invest for Excel®?

Invest for Excel customer_Cramo

Nyckelfakta
Företagets namn

CRAMO

www.cramo.com

Bransch

Uthyrning av industriutrustning

Om kunden

Cramo är en av de ledande tjänsteleverantörerna i sin bransch i Europa, Cramo är verksamt i Finland, Sverige, Norge, Danmark, Estland, Litauen, Polen, Tyskland, Österrike, Ungern, Tjeckiska republiken och Slovakien. I Ryssland och Ukraina agerar företaget under varumärket Fortrent via ett gemensamt företag där Cramo har 50% innehav.

Omsättning

712,3 miljoner EUR

Anställda

2600 anställda

“Jag hade ansvaret för nedskrivningsberäkningar när jag började på Cramo. Det var årsslut och vi behövde göra alla slags kalkyler, upprätta årsbokslutet och förbereda årsredovisningen. Vi hade anlitat ett välkänt konsultationsbolag för detta.

Ärligt sagt blev jag inte nöjd med deras kalkyler. Tidsfrister var strikta och jag var tvungen att tänka ut vad vi skulle göra! Då kom jag ihåg Invest for Excel®. Jag var förtrogen med mjukvaran och visste att man kunde genomföra nedskrivningstest med den – det var det som var lösningen! Det tog mig max 2 arbetsdagar att förbereda de nödvändiga beräkningarna. De godkändes av CFO och revisionskommittén och vann inom kort en plats i våra finansiella värden.”

Cramo tractor_grinder

“Invest for Excel® är ett enkelt verktyg som ger transparenta och pålitliga beräkningar,” – understryker Kari och fortsätter:

“För närvarande använder jag Invest for Excel för att kontrollera genomförbarheten av investeringar. Det är ett oerhört praktiskt verktyg för att förstå om ett investeringsprojekt är värt att genomföra eller inte.”

Varför Invest for Excel®?

“Jag tror det är 2 viktiga aspekt som gör programvaran utmärkt: För det första så ger Invest for Excel® en suverän funktionalitet – inbyggda formler och färdiga mallar för att spara din tid. Och en ännu viktigare fördel är att Invest for Excel® erbjuder ett speciellt tillvägagångssätt för finansiell modellering och investeringsbedömning.

Det hela bygger på en viss filosofi som kan beskrivas som ‘livscykeltänkande’. Den hjälper dig att bättre förstå ditt företag, att ta fram nyckelelementen för din affärsmodell, att förvandla dessa till monetära värden och att analysera dem för att se hur förändringskänsliga de är.”

“Invest for Excel® är ett standardiserat verktyg som underlättar finansiell modellering” – påpekar Kari.

“I det verkliga livet där det alltid råder brist på tid och resurser blir du tvungen att lägga ner en hel del tid på arbete med det enkla Excel-programmet som faktiskt inte ger någon affärsfördel – om det inte finns något pålitligt färdigt verktyg. Invest for Excel® möjliggör att hoppa över denna etapp och fokusera på ditt företag i stället för uppbyggnad av Excel-tabeller.”

Kari Kuusisto, Internal Audit Director at Cramo

Fördelarna med Invest for Excel®


“Invest for Excel® har ett mycket intuitivt gränssnitt. När du öppnar programmet så ser du en välutvecklad struktur och ordningsföljd: investeringstabell, resultaträkning, tabell över rörelsekapital osv. Du har en tydlig struktur samt livscykelns olika etapper och nyckelelement nära till hands! Detta logiska ramverk har varit mig till stor hjälp. Eftersom internrevision inte bara handlar om arbetsplanen. Den handlar om mycket mer, du behöver känna och förstå din verksamhet och processen så du kan bygga vidare på dessa och uppnå högre effektivitet. Invest for Excel® är ett praktiskt verktyg för detta.

Dessutom använder programvaran de bästa metoderna inom finansiell modellering. Detta betyder att även om du inte har mycket erfarenhet av finansiell modellering så kan du vara säker på att du får fram en professionell beräkning med hjälp av Invest for Excel®. Men om du blir ännu mer förtrogen med programvaran och tar risken att leka med siffror och olika funktioner – då kan du få mycket större insyn i analysobjekten: investeringsprojekt, ditt företag osv.”

Användningsområden för Invest for Excel®

“Invest for Excel® möjliggör att analysera lönsamheten av olika projekt på vårt företag. Det kan vara uthyrning av diverse utrustning, modulbaserade lokaler eller investering i ny maskinutrustning. Prissättning är ännu ett effektivt sätt att använda programvaran. När du har lärt dig att använda programmet så kan du använda det överallt och ta fram pålitliga beräkningar för mer effektivt beslutsfattande. Vad gäller mig själv: varje gång jag undrar över någon affärsprocess eller något projekt så kan jag snabbt testa den/det i Invest for Excel®.

Man börjar med att ange underlagsuppgifter och siffror i Invest for Excel®. När du har skapat din finansiella modell så kan du leka med siffror och se hur förändringskänslig modellen är.” - påpekar Kari.

Cramo tools

Är det enkelt att bli förtrogen med Invest for Excel®?

“Jag tycker det är ungefär likadant som vid varje typ av lärande. Det handlar om attityd! Om du är öppen, om du vill lära dig något nytt och nyttigt – då är det enkelt!

Det finns förstås vissa traditionella hinder. T ex när vi talar om finansiell modellering så kan vi se att man litar starkt på Excel-tabeller och egna mallar. Man föredrar och stödjer ofta egna modeller i stället för någon nylanserad programvara.
Ett stort problem förblir alltid, även om den nya programvaran är utmärkt – “Det var inte jag som utarbetade den!” – skrattar Kari och fortsätter:

"Det är löjligt men detta är ganska vanligt i många organisationer. Just därför tror jag att attityden är viktig när vi talar om lärande.
Trots alla möjliga hinder och ansträngningar är resultatet definitivt värt mödan och jag skulle rekommendera Invest for Excel® till alla som är intresserade av pålitlig finansiell modellering.” – säger Kari Kuusisto till slut.

Bilderna används med tillstånd av CRAMO.
Copyright © 2018 DataPartner Oy.
All rights reserved.