Kundberättelser - DataPartner Software
Press to learn more about Invest for Excel software!

Kundberättelser

Kundkommentarer:
Access Analytic Solutions
”Vi använder endast Invest for Excel – programmet för våra konsultuppdrag. Vi har märkt att Invest for Excel är en betydligt robustare plattform för finansiell modellering än våra egna modeller och dessutom tar det 50-80% mindre tid att modellera!”
Säger Jeff Robson, Principal Business Analyst, Access Analytic Solutions, Australien.

Branch: Finansiell konsultering

Daimler
"För oss var det avgörande att Invest for Excel är mycket flexibelt. Vi värderar också högt att beräkningarna är utförligt testade och skyddade mot redigeringar." (Daimler AG)

Branch: Bilindustrin

Stora Enso
"Nu kan vi Business-controllers koncentrera oss på antagandena och resultaten av beräkningarna. Vi behöver inte oroa oss om korrektheten och formen. Det sparar oss mycket tid och pengar."
(Business-controller, Stora Enso)

Branch: Skogs- och pappersindustrin

Kommunalt bostadsbolag
”Med Invest for Excel kan jag enkelt lägga upp företagets bokslut, budget och prognos för kommande år, för att sedan göra olika simuleringar med investeringar t.ex. köp av värmepumpar eller köp av en fastighet som sedan ska renoveras där viss del belastar balansen och viss del resultatet och sedan genom några enkla knapptryckningar se hur detta påverkar nyckeltal som vi använder oss mycket av i vår bransch som till exempel driftnetto, avkastning på fastigheter samt soliditet”, säger ekonomiansvarig på kommunalt bostadsbolag.

Branch: Kommunala hyresbostäder