Kundberättelse - Kemira - DataPartner Software
Press to learn more about Invest for Excel software!

Kundberättelse - Kemira

Läs komplett kundcase (PDF)

"Invest for Excel - ett tidsenligt sätt att göra investerings-bedömningar, kassaflödesmodellering och värderingar"

Presentation av Kemira

Kemira är en internationell kemikoncern. Man erbjuder tjänster för kontroll av kvalitet och kvantitet av vatten. Kemira’s primära kundgrupp är företag som använder stora mängder vatten i sina processer. Kemiras vision är att bli det ledande vattenkemiföretaget och att tillgodose sina kunders behov.

25 länder över fyra kontinenter

Kemira har nu använt Invest for Excel® under nästan ett decennium. Möjligheterna för användande av programmet i verksamheten har gjort att det har implementerats på många av företagets anläggningar. Invest for Excel® används i 25 länder på fyra kontinenter och utgör därigenom en gemensam plattform inom Kemira. ” Invest for Excel® tillför ett enhetligt och snabbt sätt att göra olika typer av finansiella kalkyler tack vare den gemensamma plattformen”, säger Matti Nenonen, ställföreträdande chef för tillverkningstillgångar och strategifrågor.

Genomförande

Kemira är en internationell kemikoncern som har anläggningar i 25 länder. En gemensam plattform var nödvändig för att göra investeringsförslag enhetliga och försäkra sig dels om att kalkylerna går att genomlysa samt att underlagen är jämförbara med varandra. Kemira sökte ett sätt att tillgodose de behoven och fann Invest for Excel®. Kemira har en lång och varaktig relation till Datapartner efter att ha använt programmet sedan 2003. Detta har möjliggjort för Kemira att integrera programmet i sin verksamhet. Programmet kommer därmed vara ett viktigt verktyg för Kemira även i framtiden. ”De anställda har vant sig vid Invest for Excel®, som om det skulle vara en del av vårt affärssystem”, förklarar Matti Nenonen.

Utmaningar före Invest for Excel

Matti Nenonen medger att man innan implementeringen Invest for Excel® stod man inför vissa utmaningar.

”Även om de flesta formler som gjordes i Microsoft Excel® är snarlika är de ändå inte helt lika. Således behöver vi försäkra oss om att de är identiska och för det fungerar Invest for Excel® bäst.” säger Matti Nenonen.

Investeringsförslag sammanställs regelbundet hos Kemira med kalkylprogrammet. Man har i sin investeringspolicy bestämt att Invest for Excel® ska användas för dessa beräkningar. Matti Nenonen förklarar att viktiga parametrar såsom nyckeltal måste beräknas på samma sätt och med samma formler för att man ska kunna analysera investeringsförslag på lämpligt sätt. Enligt Matti Nenonen tillgodoser Invest for Excel® dessa behov på ett bra sätt. Programmet säkerställer även att alla nödvändiga uppgifter beaktas eftersom man guidas genom kalkylen av programmet.

Fördelar

För närvarande har Kemira en koncernlicens av Invest for Excel® Enterprise. Programmet används inom olika avdelningar såsom ekonomiavdelningar och tekniska avdelningar. Matti Nenonen säger att Invest for Excel® är relativt användarvänligt samt enkelt att införa därför att det är baserat på Microsoft Excel®. De anställda är redan förtrogna med Microsoft Excel® så därför har införandet av Invest for Excel® varit framgångsrikt på de olika avdelningarna inom Kemira.

Användningsområden - investeringsplanering och förvärv 

Kemira gör över 600 investeringar varje år där varje investering i genomsnitt uppgår till 100.000 euros. För att beräkna olika typer av investeringar, som investeringar för att utöka kapacitet och underhållsinvesteringar, används Invest for Excel®. Programmet används även vid företagsförvärv. 2010 förvärvade man en nordamerikansk tillverkare av oorganiskt koaguleringsmedel för hantering av kommunalt och industriellt vatten och avloppsvatten. Programmet används för att beräkna nettonuvärde och nuvärde. Invest for Excel® ger avancerade känslighetsanalyser som hjälper Kemira att göra realistiska prognoser för framtiden. Kemira använder Invest for Excel® för både små och storskaliga investeringsberäkningar.

”För mig är det ett verktyg att skapa scenarios och sedan jämföra dem för att välja den lämpligaste vägen för Kemira” förklarar Matti Nenonen. Nenonen använder även Invest for Excel® för att göra prisjämförelser för att förutsäga konkurrenter och kunders agerande.

Support

Datapartners support har varit till nytta, enligt Matti Nenonen. ”Datapartner har kunnat besvara våra mest brådskande frågor”, förklarar han. Bolaget håller på att anpassa Invest for Excel® att svara mot för deras behov. Datapartner samarbetar för närvarande med Kemira i syfte att kunna nyttja Invest for Excel®’s fulla potential.


Copyright 2012 Datapartner Oy. Senast uppdaterad 2012. Alla rättigheter förbehålls.


 Kemira - logo
Nyckelfakta
Företagets namn och webbsida

Kemira
www.kemira.se

Om företaget

Kemira är en internationell kemikoncern. Man erbjuder tjänster för kontroll av kvalitet och kvantitet av vatten. Kemira’s primära kundgrupp är företag som använder stora mängder vatten i sina processer. Kemiras vision är att bli det ledande vattenkemiföretaget och att tillgodose sina kunders behov.

Branch

Vattenkemi

Omsättning
2 207 miljoner euro (2011)
Anställda

5 006 (2011)

Verksamhetsområde

25 länder, fyra kontinenter