Kundcase - Outokumpu - DataPartner Software
Press to learn more about Invest for Excel software!

Kundcase - Outokumpu

Läs komplett kundcase (engelsk PDF) 

"Outokumpu förenhetligade investeringsberäkningar med Invest for Excel"

Utgångsläge och utmaningar vid investeringsberäkningar

Investeringsbeslut är en viktig del av företagsledningens arbete vid Outokumpu-koncernen. Besluten om stora investeringar, värda åtskilliga miljoner euro, är centraliserade och fattas av företagsledningen. “Tidigare gjorde alla sina investeringsberäkningar på sitt eget sätt. Det kunde ta några timmar för ledningsgruppen att förstå logiken bakom beräkningarna och kunna bedöma investeringsförslag”, berättar Nils Merikanto, Vice VD, Affärsutveckling.

"Då det inte fanns riktlinjer för uppläggning av investeringsberäkningar, misslyckades de ansvariga personerna ofta att beakta alla kostnadsfaktorer, till exempel ett större behov av rörelsekapital", fortsätter Merikanto.

Lösningen

Outokumpu förenhetligade sina investeringsberäkningar med Invest for Excel.

"Bortsett från Invest for Excel, övervägde vi att skapa ett eget Excel-program eller att använda ett program som användes av Avesta, företaget som fusionerades med Outokumpu. Vi kom till den slutsatsen att Invest for Excel är den bästa lösningen och valde således den", konstaterar Merikanto.

Reijo Järnstedt, IS-chef, tillägger att en Intranet-lösning också övervägdes, men att ett kalkylbaserat program verkade lättare att utveckla och implementera.

Fördelarna

För tillfället måste investeringspresentationer på koncernnivå, större än 5-10 miljoner Euro, förberedas med Invest for Excel. Koncernen rekommenderar också att programmet används för övriga investeringsbeslut.

"Invest for Excel hjälpte oss att analysera investeringsförslag och förbereda investeringspresentationer. Programmet försäkrar oss också om att all central information är inkluderad", säger Merikanto.

Från 50 licenser år 2000 till en koncernlicens år 2003

I oktober 2000 skaffade Outokumpu 50 licenser för Invest for Excel, version Pro. Skolningstillfällen hölls på flera av Outokumpus fabriker. Under de kommande 2 åren utökades antalen till 72. Programmet prövades också av AvestaPolar Oyj.

I mars 2003 fattade Outokumpu beslutet att utöka användningen av Invest for Excel till en koncernlicens, samt att uppgradera till den högsta versionen – Enterprise. Företagslicensen täcker också AvestaPolar.

Outokumpus beslut att uppgradera från Pro- till Enterprise-versionen föregicks av klara behov; investeringar, nedskrivningsprövning (IAS & US GAAP) och konsolideringar. Företagslicensen ger Outokumpu rätten till ett obegränsat antal licenser som fritt kan distribueras inom koncernen.
 
Senast uppdaterad 2013.

 Nyckelfakta
Företagets namn

Outokumpu Abp
www.outokumpu.com

Om företaget

Outokumpu är ett internationellt företag som tillverkar rostfritt stål och erbjuder relaterade teknologilösningar. Outokumpu är verksamt i uppemot 40 länder. 90% av de årliga försäljningsintäkterna genereras utanför Finlands gränser. Koncernens huvudkontor är beläget i Esbo, Finland.

Branch

Metall

Produkter

Metallprodukter, teknologi och tjänster används av Outokumpus kunder – i allt från process- och maskinindustrin till byggnads-, energi-, transport-, elektronik-, och informationsteknologiindustrin, samt catering och hushåll.

Omsättning

6,7 miljarder euro (2013)

Anställda

12 561 (2013)