Kundcase - The Southern Co-Operative - DataPartner Software
Press to learn more about Invest for Excel software!

Kundcase - The Southern Co-Operative

Läs komplett kundcase

The Southern Co-Operative - Modern verksamhet som bygger på en lång tradition

The Southern Co-operative (TSC) är ett regional kooperativt företag som förvaltar 210 kooperativa butiker i södra England. Företaget – ursprungligen Portsea Island Mutual Co-operative Society – grundades redan 1873.

TSC huvudkontor ligger i 1000 Lakeside Western Road i Portsmouth, Hampshire.

Behovet: Egen modellering vid investeringsbedömning för detaljhandel orsakar problem

När koncernens controller vid TSC, Paul Rodford fick en kort presentation av Invest for Excel® i maj 2012 förstod han att det snart kan vara precis vad TSC har letat efter. TSC har redan verktyg för att utföra investeringsbedömningar, men komplexiteten av detaljhandel gjorde beräkningarna mycket arbetsintensiva och det var svårt att jämföra dem. Detta ledde till situationen att den interna mallen som används för bedömningar av befintliga och nya butiker ändrades ständigt. Det tog upp för mycket personalresurser och blev en risk på grund av sin sårbarhet.

Invest for Excel® var ett alternativ som vi var mycket intresserade av att veta mer om. Vi förväntade att få en förbättrad modell med större flexibilitet och mer transparent information för slutliga beslutsfattningen.

Proof-of-concept fas – kan verktyget användas för reproduktion av egna modellen för detaljhandel?

Syftet med Proof-of-concept var att reproducera och förbättra den interna modelleringen vid investeringsbedömningar för detaljhandel med Invest for Excel®. Teamet var medvetet om att det var en gammal modell som skulle kräva en hel del av arbete för att nå önskade standarden i den befintliga miljön (Microsoft Excel). Utformning av modellen med ett nytt verktyg tycktes vara ännu mer utmanade. Slutligen, modellen i Invest for Excel® blev en succé och fick positiv feedback.

“Det är bara början för att bestämma hur lätt och flexibel varan är. Jag skulle vilja göra allt mycket mer flexibelt och skapa bättra rapporter för att framställa precis, klar och fullständig verksamhetsinformation för beslutsfattare”, sade Ekonomichef vid Affärsutveckling, Pam Stuart.

“Den förbättrade modellen skapades av Datapartners seniorkonsult Jens Westerbladh och det presenterades i Portsmouth i oktober 2012, vilket ledde till antagandet av de första licenserna av Enterprise mjukvara i januari 2013 och det fanns en 2-dagars workshop i mars 2013”, lade Stuart till.

Den slutliga Invest for Excel® mallen används för hela organisationen

Till följd av workshop skapades den slutliga mallen för investeringsbedömningar för hela organisationen av den nyligen utsedda administratören av TSC.

TSC butiker ligger i södra delen av Storbritannien.

“Den nya modellen som skapades med hjälp av Invest for Excel används för alla förstudier för öppnandet av nya butiker. En variation av denna modell används för reparationer av befintliga butiker.” bekräftade Stuart.

“Vi har goda erfarenheter med Invest for Excel® och vi rekommenderar mjukvaran för andra företag! Vi kommer säkert att använda den i framtiden”, kommenterade Rodford.

Uppföljning

Snart efter tillämpning ökades antalet för användare och användningsområden. Invest for Excel® skulle tillämpas för även andra företag för uppföljning och nedskrivningsprövning.


Serie 2 av workshops ägde rum för nya användare i juli 2013. Efter kursen kunde användare arbeta självständigt med Invest for Excel.


Copyright © 2013 Datapartner Oy.
Alla rättigheter förbehålls.Nyckelfakta
Företagets namn

The Southern Co-operative, UK
www.thesouthernco-operative.co.uk

Sammanfattning

The Southern Co-operative (TSC) är ett regional kooperativt företag baserad i södra England. TSC förvaltar 210 butiker och begravningsbyråer i följande län: Berkshire, Dorset, Hampshire, Isle of Wight, Somerset, Surrey, Sussex, Devon, Bristol och Wiltshire.

Industri

Livsmedelshandeln är primära verksamheten, men verksamhet innehåller även begravningsvård, florister och krematorium.

Omsättning 2013
£332 M
Medlemmar 2013

137 000