Yrityksen arvonmääritys, yrityskauppalaskelmat ja alaskirjaustestaus - DataPartner Software

Yrityksen arvonmääritys, yrityskauppalaskelmat ja alaskirjaustestaus

Ohjelma

I. Teoreettinen johdanto

 • Johdanto diskontatun kassavirran perusteella laskettuun liiketoiminnan arvonmääritykseen
 • Yrityskauppa-analyyseissä käytettävät menetelmät ja tunnusluvut

II. Käytännön harjoitus

 • Osanottajat osallistuvat opettajan johdolla aktiivisesti koulutukseen tehden itse kaikki laskelmat.
 • Kassavirtapohjainen liiketoiminnan mallintaminen vaihe vaiheelta
 • Huomio tase-eriin
 • Tulojen ja menojen mallinnus
 • Investoinnit
 • Käyttöpääoma-analyysi
 • Kassavirta-analyysi
 • Vapaaseen kassavirtaan perustuva oman pääoman arvonmääritys
 • Yritysostohinnan käsittely osakekaupassa ja liiketoimintakaupassa
 • Kannattavuusanalyysi, tunnusluvut (NPV, IRR, MIRR, Payback, RONA, EVA)
 • Herkkyysanalyysejä
 • Break-even
 • Goodwill-laskenta, yliarvon allokointi tase eriin IFRS3:n mukaisesti
 • Yritysoston vaikutukset konsernin tuloslaskelmaan ja taseeseen
 • Aineettomien hyödykkeiden arvostus
 • Nykyisen taseen muuntaminen IFRS taseeksi
 • Vaihtoehtojen vertailu
 • Goodwill tasearvon alaskirjausttestaus IFRS3:n mukaisesti (impairment)
 • Yritysostojen rahoitus
 • Liiketoimien konsolidointi

Kurssin kuvaus

Kurssin tarkoitus on antaa perustietous siitä, miten Invest for Excel -sovellusta käytetään tehtäessä diskontattuun kassavirtaan perustuvaa yritysten ja liiketoimintojen arvonmääritystä. Osallistujat ottavat aktiivisesti osaa suorittaen itse laskelmien kaikki vaiheet. Opettajan ohjauksessa käydään läpi kaikki arvonmääritykseen ja yritysostoanalyysiin liittyvät osat askel askeleelta. Osallistujana saat parhaan käsityksen siitä, miten laskenta tulee suorittaa ja ymmärrät eri investointilaskennan elementtien vaikutuksen arvonmääritykseen. Opit tulkitsemaan kannattavuusraportteja ja tekemään herkkyysanalyysejä. Opit myös tunnistamaan ne tekijät, jotka ovat investoinnin kannalta herkimmät ja sisältävät eniten riskejä.

Kurssin aikana analysoidaan myös sitä, miten yritysosto vaikuttaa konsernitasolla. Käymme läpi tekniikoita, miten vertailla tai konsolidoida eri yritysostoja. Teemme goodwillin arvonalennustestin ja luomme tositteen tilinpäätöstä varten. Kurssilla käsitellään lisäksi erityistä rahoitusmodulia, jonka avulla investointiin liittyvä rahoitus otetaan huomioon laskelmassa.

Kurssi antaa hyvät käytännön taidot laatia liiketoimintasuunnitelmia ja arvonmäärityksiä, testata arvonalennusta ja oppia rahoitusta, käyttäen Invest for Excel´iä laskelmien perustana. Koulutuksessa sovelletaan "tekemällä oppii" -mallia eli huomio keskitetään todellisiin investointiesimerkkeihin ja vaikka opettaja opastaakin, osallistujat suorittavat laskelmia mahdollisimman itsenäisesti.

Jokainen osallistuja saa todistuksen suoritettuaan arvonmäärityksen workshopin.

Osallistumisvaatimukset: perustiedot Excelissä.

Tulokset

 • Kassavirtamallinnukseen ja arvonmääritykseen liittyvät perusasiat ja käsitteet tulevat nopeasti tutuiksi
 • Opit tuntemaan arvonmääritykseen vaikuttavat tekijät ja analysoimaan niitä
 • Opit Invest for Excel Enterprise version toiminnallisuudet ja opit tekemään sillä arvonmäärityksiä
 • Pystyt tekemään yritysostoanalyysejä itsenäisesti
 • Osaat tehdä goodwill-laskelmia
 • Osaat tehdä goodwillin alaskirjaustestauksia IFRS3:n mukaisesti
 • Luot arvonmäärityslaskelman ammattimaisella tavalla.

Hinta

570 EUR yhdeltä päivältä per henkilö
950 EUR kahdelta päivältä per henkilö
(Hinnat eivät sisällä ALV:ta)
Koulutus on ilmaista asiakkaille joilla on koulutukset kattava ylläpitosopimus.

Osallistujien vähimmäismäärä kurssia kohden: 4 henkilöä

Kesto

Yksi päivä

Kuinka ilmoittautua

Voit ilmoittautua seuraavilla tavoilla:
Sähköposti: datapartner@datapartner.fi
Puhelin: +358 19 54 10 100

Katso kurssikalenteri

       Bookmark and Share