Workshop – Liiketoiminnan suunnittelu - DataPartner Software

Workshop – Liiketoiminnan suunnittelu

Ohjelma

Käytännön harjoitus

 • Osanottajat osallistuvat aktiivisesti, tehden itse laskelmat opettajan johdolla
 • Taloudellinen mallintaminen vaihe vaiheelta
 • Toteutuneiden kausien käsittely
 • Käyttöomaisuuden hallinta
 • Tuloslaskelma
 • Inflaation huomioiminen
 • Kassavirta-analyysi
 • Taselaskelma
 • Käyttöpääomatarpeen simulointi
 • Tunnuslukujen lisääminen
 • Kannattavuusanalyysi
 • Herkkyysanalyysejä ja Break-even
 • Eri skenaarioiden luonti ja vertailu
 • Liiketoimintojen konsolidointi
 • Sisäisten erien eliminoinnit
 • Erotuslaskelmat
 • Rahoitussuunnittelu
 • Valuuttojen käsittely
 • Kausien rullaustoiminto

Kurssin kuvaus

Kurssin tarkoitus on antaa perustietous siitä, miten Invest for Excel -sovellusta käytetään liiketoiminnan suunnitteluun. Osallistujat ottavat aktiivisesti osaa suorittaen itse laskelmien kaikki vaiheet. Kurssilla käydään läpi liiketoiminnan suunnitteluun liittyviä tilanteita. Osallistujana saat parhaan käsityksen siitä, miten laskenta tulee suorittaa ja ymmärrät liiketoiminnan eri muuttujien vaikutuksen tunnuslukuihin, tuloslaskelmaan, kassavirtalaskelmaan, käyttöpääomaan ja taseeseen. Opit tulkitsemaan kannattavuusraportteja ja tekemään herkkyysanalyysejä. Opit myös tunnistamaan ne tekijät, jotka ovat liiketoiminnan kannalta herkimmät ja sisältävät eniten riskejä.

Kiinnitämme myös huomiota siihen, kuinka erolaskelmia laaditaan, eli kun halutaan selvittää, pidetäänkö nykytilanne voimassa vai saadaanko parempi lopputulos uudella suunnitelmalla. Kurssilla käsitellään lisäksi erityistä rahoitusmodulia, jonka avulla rahoitus otetaan huomioon laskelmassa.

Kurssi antaa hyvät käytännön taidot laatia ja analysoida kassavirtapohjaisia liiketoiminta- ja rahoituslaskelmia, käyttäen Invest for Exceliä laskelmien perustana. Koulutuksessa sovelletaan "tekemällä oppii" -mallia eli huomio keskitetään liiketoiminnan suunnitteluun ja siihen, että osallistujat suorittavat laskelmia mahdollisimman itsenäisesti.

Jokainen osallistuja saa todistuksen suoritettuaan kassavirtamallinnukseen perustuvan liiketoimintasuunnittelun workshopin.

Osallistumisvaatimukset: perustiedot Excelissä.

Lähtökohtaisesti oppilaat tuovat oman kannettavansa mukanaan koulutukseen. Lainaamme kannettavan sitä tarvitseville. Tarve olisi kuitenkin syytä ilmoittaa etukäteen.

Osa opetettavista toiminnoista vaativat Enterprise version Invest for Excel ohjelmasta. Lainaamme Enterprise lisenssin sitä tarvitseville.

Tulokset

• taloudellisen mallintamisen käsitteet tulevat nopeasti tutuiksi
• opit tuntemaan laskelmaan vaikuttavat tekijät ja analysoimaan niitä
• opit Invest for Excelin toiminnot ja opit luomaan sillä pitkän tähtäimen suunnittelua (PTS)
• pystyt tekemään budjetit ja ennusteet itsenäisesti
• saat tietoa, miten eri strateegiset vaihtoehdot tulee arvioida ja millä perusteilla oikea päätös tehdään
• tiedät, miten liiketoiminnalle laaditaan budjetti Invest for Excelillä
• Opit tekemään rahoitussuunnittelua Invest for Excel ohjelmalla.

Hinta

570 EUR yhdeltä päivältä per henkilö
950 EUR kahdelta päivältä per henkilö
(Hinnat eivät sisällä ALV:tä)
Koulutus on ilmaista asiakkaille joilla on koulutukset kattava ylläpitosopimus.

Osallistujien vähimmäismäärä kurssia kohden: 4 henkilöä

Kesto

Yksi päivä

Kuinka ilmoittautua

Voit ilmoittautua seuraavilla tavoilla:
Sähköposti: datapartner@datapartner.fi
Puhelin: +358 19 54 10 100

Kurssikalenteri

       Bookmark and Share