Workshop – Investointilaskenta ja kassavirtamallinnus - DataPartner Software

Workshop – Investointilaskenta ja kassavirtamallinnus

Ohjelma

Käytännön harjoitus

 • Kassavirtapohjaisen mallin laatiminen vaihe vaiheelta
 • Huomio eri poistomenetelmiin
 • Tulojen ja menojen mallinnus
 • Kassavirta-analyysi
 • Taseanalyysi
 • Käyttöpääoma-analyysi
 • Kannattavuusanalyysi, tunnusluvut (NPV, IRR, MIRR, Payback, RONA, EVA)
 • Herkkyysanalyysi
 • Break-even
 • Investointien vertailu
 • Investointien konsolidointi
 • Erotuslaskelmat
 • Investointiehdotuksen luonti

Kurssin kuvaus

Kurssin tarkoitus on antaa perustietous siitä, miten Invest for Excel -sovellusta käytetään tehtäessä kassavirtapohjaista mallinnusta investointien kannattavuuslaskennassa. Osallistujat ottavat aktiivisesti osaa suorittaen itse laskelmien kaikki vaiheet. Opettajan ohjauksessa käydään läpi kaikki investointilaskennan ja kannattavuusanalyysien osat askel askeleelta. Osallistujana saat parhaan käsityksen siitä, miten laskenta tulee suorittaa ja ymmärrät eri investointilaskennan parametrien vaikutuksen tunnuslukuihin, tuloslaskelmaan, kassavirtalaskelmaan, käyttöpääomaan ja taseeseen. Opit tulkitsemaan kannattavuusraportteja ja tekemään herkkyysanalyysejä. Opit myös tunnistamaan ne tekijät, jotka ovat investoinnin kannalta herkimmät ja sisältävät eniten riskejä.

Kurssin aikana käsitellään eri menetelmiä, esim. miten vertailla tai konsolidoida eri investointiprojekteja. Kiinnitämme myös huomiota siihen, kuinka erolaskelmia laaditaan, eli kun halutaan selvittää, pidetäänkö nykytilanne voimassa vai saadaanko parempi lopputulos investoimalla. Lopuksi opit luomaan ammattimaisia investointiehdotuksia, joita voit käyttää joko yrityksessä sisäisesti tai kun investointia joutuu perustelemaan ulkopuolisille.

Kurssi antaa hyvät käytännön taidot laatia ja analysoida kassavirtapohjaisia investointilaskelmia, käyttäen Invest for Exceliä laskelmien perustana. Koulutuksessa sovelletaan "tekemällä oppii" -mallia eli huomio keskitetään todellisiin investointiesimerkkeihin ja vaikka opettaja opastaakin, osallistujat suorittavat laskelmia mahdollisimman itsenäisesti.

Jokainen osallistuja saa todistuksen suoritettuaan kassavirtamallinnukseen perustuvan investointien kannattavuuslaskennan workshopin.

Osallistumisvaatimukset: perustiedot Excelissä.

Tulokset

 • Investointien kannattavuuslaskentaan liittyvät perusasiat ja kassavirtamallinnuksen käsitteet tulevat nopeasti tutuiksi
 • Opit tuntemaan investointilaskelmaan vaikuttavat tekijät ja analysoimaan niitä
 • Tulet sinuiksi Invest for Excel ohjelman kanssa ja opit luomaan sillä investointilaskelmia
 • Pystyt tekemään investointianalyysejä itsenäisesti
 • Saat tietoa, miten investointivaihtoehdot tulee arvioida ja millä perusteilla tehdään oikea päätös.
 • Osaat perustella investointipäätöksiä oikein.

Hinta

570 EUR yhdeltä päivältä per henkilö
950 EUR kahdelta päivältä per henkilö
(Hinnat eivät sisällä ALV:ta)
Koulutus on ilmaista asiakkaille joilla on koulutukset kattava ylläpitosopimus.

Osallistujien vähimmäismäärä kurssia kohden: 4 henkilöä

Kesto

Yksi päivä

Kuinka ilmoittautua

Voit ilmoittautua seuraavilla tavoilla:
Sähköposti: datapartner@datapartner.fi
Puhelin: +358 19 54 10 100

Kurssikalenteri

Kurssiesite PDF      Bookmark and Share