Workshop – Invest for Excelin käyttöalueet julkishallinnossa - DataPartner Software
Press to learn more about Invest for Excel software!

Workshop – Invest for Excelin käyttöalueet julkishallinnossa

Ohjelma

Käytännön esimerkkejä kunnan toiminnasta

 • Investointilaskelmat, -esitykset ja jälkilaskenta
 • Kiinteistöjen elinkaarilaskenta
 • Vuokran sisäinen ja ulkoinen hinnoittelu
 • Omistus/ vuokra –vertailut ja tilaaja-tuottaja-malli
 • Kustannusvertailut / tarjouksien taloudellinen vertaaminen
 • Ulkoistetut palvelut vs. itse tuotettuihin
 • Rahoitussuunnittelu

Kurssin kuvaus

Kurssin tarkoitus on antaa perustietous siitä, miten Invest for Excel -sovellusta voidaan hyödyntää julkishallinnossa. Osallistujat ottavat aktiivisesti osaa suorittaen itse laskelmien kaikki vaiheet. Opettajan ohjauksessa käydään läpi kaikki laskelmien osat askel askeleelta. Osallistujana saat parhaan käsityksen siitä, miten laskenta tulee suorittaa ja ymmärrät eri sisäisen laskennan parametrien vaikutuksen tunnuslukuihin, kannattavuuteen, kassavirtaan, käyttöpääomaan ja taseeseen. Opit tulkitsemaan kannattavuusraportteja ja tekemään herkkyysanalyysejä. Opit myös tunnistamaan ne tekijät, jotka ovat laskelman kannalta herkimmät ja sisältävät eniten riskejä.

Kurssin aikana käsitellään eri menetelmiä, esim. miten vertailla tai konsolidoida eri kohteita. Kiinnitämme myös huomiota siihen, kuinka erolaskelmia laaditaan. Lopuksi opit luomaan ammattimaisia investointiehdotuksia, joita voit käyttää kun joudut perustelemaan hanketta sisäisesti tai ulkopuolisille.

Kurssi antaa hyvät käytännön taidot laatia ja analysoida kassavirtapohjaisia investointilaskelmia, käyttäen Invest for Exceliä laskelmien perustana. Koulutuksessa sovelletaan "tekemällä oppii" -mallia eli huomio keskitetään todellisiin esimerkkeihin ja vaikka opettaja opastaakin, osallistujat suorittavat laskelmia mahdollisimman itsenäisesti.

Jokainen osallistuja saa todistuksen suoritettuaan kassavirtamallinnukseen perustuvan investointien kannattavuuslaskennan workshopin.

Osallistumisvaatimukset: perustiedot Excelissä.

Tulokset

 • Elinkaarilaskentaan liittyvät perusasiat ja talouden mallintamisen käsitteet tulevat nopeasti tutuiksi
 • Opit tuntemaan investointilaskelmaan vaikuttavat tekijät ja analysoimaan niitä
 • Tulet sinuiksi Invest for Excel ohjelman kanssa ja opit luomaan sillä laskelmia
 • Pystyt tekemään investointianalyysejä itsenäisesti
 • Saat tietoa, miten investointivaihtoehdot tulee arvioida ja millä perusteilla tehdään oikea päätös.
 • Osaat perustella investointipäätöksiä oikein.

Hinta

580 EUR yhdeltä päivältä per henkilö
960 EUR kahdelta päivältä per henkilö
(Hinnat eivät sisällä ALV:ta)
Koulutus on ilmaista asiakkaille joilla on koulutukset kattava ylläpitosopimus.

Osallistujien vähimmäismäärä kurssia kohden: 4 henkilöä

Kesto

Yksi päivä, klo. 9-15

Kuinka ilmoittautua

Voit ilmoittautua seuraavilla tavoilla:
Sähköposti: datapartner@datapartner.fi
Puhelin: +358 19 54 10 100

Katso aikataulu      Bookmark and Share