Workshop – IFRS - DataPartner Software

Palvelut

Workshop – IFRS

Ohjelma

1. Alaskirjauksen tarkoitus
2. Alaskirjauksen ulkoiset ja sisäiset indikaattorit
3. Alaskirjaustestauksen osatekijät
4. Kassavirtaa tuovat yksiköt
5. Diskonttokoron valinta
6. Goodwill ja konsernin tase-erät
7. Käyttöarvon laskenta esimerkkien avulla
8. Selvitykset ja dokumentaatio
9. Alaskirjaustestaus prosessina

Kurssin kuvaus

Alaskirjaustestaus käytännössä

IFRS on tulossa yhdeksi Euroopan laskentatoimen kehyksistä. Alaskirjaustestaus (IAS 36) kuuluu jo normistoon. Liiketoiminnan julkisuusvaateet merkitsevät jatkuvaa alaskirjaustestauksen tarvetta monissa yrityksissä. Jotta alaskirjausprosessi olisi toimiva ja tehokas, yrityksissä pitää olla laskentamenetelmien ymmärtämistä käytännön tasolla.

Alaskirjaustestauksen ohjaustarve

Liiketoimintayksiköiden testaus perustuu diskontatun kassavirran (DCF) menetelmään. Uutta siinä on lähestymistapa, jolla taseen eriä arvostetaan kirjanpidollisena periaatteena. Arvonalennuksella on suora vaikutus yrityksen nettotulokseen. Lisäksi sen tulee olla sidottuna yrityksen strategiaan. Tämä on haaste kirjanpitäjille: tarve olla perillä periaatteista ja keinoista, joilla rakentaa vakaata alaskirjausmenettelyä vuosiksi eteenpäin.

Koulutuksen tavoite

Koulutus antaa osallistujille IAS 36 -tietoutta sekä kuinka sitä sovelletaan. Osallistuja pystyy luomaan selkeän alaskirjausrutiinin ja laskemaan goodwillin ja muiden tase-erien käyttöarvon.

Kenen tulisi osallistua

Kaikkien, jotka ovat tekemisissä alaskirjausrutiinien kanssa. Toimesi voi olla pääkirjanpitäjä, taloushallinnosta vastaava päällikkö, konsernin tai yrityksen controller jne.

Osallistumisvaatimukset: perustiedot Excelissä.

Tulokset

  • Ymmärrät, milloin ja miksi alaskirjaustestauksia tehdään
  • Tiedät, miten alaskirjaustestauksia käytännössä tehdään
  • Ymmärrät aineettomien hyödykkeiden, kuten asiakaskannan, tuotemerkin, lisenssien jne. arvonmäärityksen perusajatuksen
  • Saat perustiedon paikallisen Gaap -perusteisen taseen muuntamisesta IFRS:n mukaiseksi.

Hinta

570 EUR yhdeltä päivältä per henkilö
950 EUR kahdelta päivältä per henkilö
(Hinnat eivät sisällä ALV:ta)
Koulutus on ilmaista asiakkaille joilla on koulutukset kattava ylläpitosopimus.

Osallistujien vähimmäismäärä kurssia kohden: 4 henkilöä

Kesto

Yksi päivä

Kuinka ilmoittautua

Voit ilmoittautua seuraavilla tavoilla:
Sähköposti: datapartner@datapartner.fi
Puhelin: +358 19 54 10 100

Katso aikataulu      Bookmark and Share