Hämta nyaste versionen 4.1 - DataPartner Software

Nyheter & Evenemang

Press to learn more about Invest for Excel software!

News

Hämta nyaste versionen 4.1

27.2.2023

Passa på att ladda ner senaste Invest for Excel version 4.1, om du inte gjort det redan.

De viktigaste nya funktionerna:

Vad är nytt i Invest for Excel® 4.1:

  • Ny funktion: - stöd för Xlsx-filformat. Spara dina kalkyler och andra Invest for Excel filer utan makron! Invest for Excel kopplar makrona automatiskt igen, då du öppnar filen i Invest for Excel. Det kan vara IT-säkerhetsmässigt ett bra val att spara och distribuera Excel-arbetsböcker utan makron.
  • Nytt är också bland annat möjligheten att i Tornado-diagrammet kunna ange undre och övre gränser separat för varje variabel.
  •  I dokumentet nedan finns en nogrannare beskrivning av nya egenskaper:

Nytt-i-Invest-for-Excel-4.1.pdf Nytt-i-Invest-for-Excel-4.1.pdf

Tillbaka