Nyheter - DataPartner Software

Nyheter & Evenemang

Press to learn more about Invest for Excel software!

Nyheter

Prenumerera på RSS-flöde.

Ny version av Elnätkalkylmodellen har publicerats (8.5.2017)

Den största förändringen i den nya Elnätkalkylmodellen 2.0 är att man nu kan simulera investeringar och utrangeringar 5 år framåt. Nu kan man ännu bättre planera vilken del av nätet som lönar sig att förnya till näst. Modellen är liksom förut integrerad med Invest for Excel® programmet vilket medför att man på köpet får en hel del rapporter och analyser. [Läs mer]

Vårens kurser - anmäl dig nu! (14.2.2017)

Nu är det dags att anmäla sig för vårens kurser i Danderyd: den 15 mars grundkurs i investeringsbedömning och den 16 mars fördjupad kurs i investeringsbedömning. Begränsat med plats, max 12 deltagare i anmälningsordning. [Läs mer]

Ny version Invest for Excel 3.8 (1.9.2016)

Ny version 3.8 av Invest for Excel kan hämtas. Några exempel på nya egenskaper: Hastighetsoptimering, ny digital signatur, Diskontering från årets mitt, Monte Carlo-simulering, längre lyftperiodens och återbetalningstid i Finansieringsfil, Dataverifiering, Analysgraf kan innehålla 20 variabler, Kritisk punkt (Break-Even) till NPV/NPVe och Öppna Exempelfil. [Läs mer]

Höstens kurser - anmäl dig nu! (4.8.2016)

Nu är det dags att anmäla sig för höstens kurser i Danderyd: den 14 september grundkurs i investeringsbedömning och den 15 september fördjupad kurs i investeringsbedömning. Begränsat med plats, max 12 deltagare i anmälningsordning. [Läs mer]

En studie om hur hotellbranschen i Finland och Sverige gör investeringsbedömningar (11.2.2016)

Vi publicerar här ett examensarbete från Högskolan på Åland: "En studie om hur hotellbranschen i Finland och Sverige gör investeringsbedömningar" av Johanna Westerbladh. [Läs mer]

Vårens kurser - anmäl dig nu! (27.1.2016)

Vi ordnar 4 Invest for Excel kurser våren 2016 i Stockholmsregionen.I mars den 16. och 17. och i maj den 11. och 12. Skynda på att reservera din plats. [Läs mer]

DataPartner presenterar stolt en ny Invest for Excel video tutorial (28.12.2015)

DataPartner presenterar stolt en ny Invest for Excel video tutorial! Exempel: Vattenkraftverk kalkyl i 5 lätta steg [Läs mer]

Svensk nätkalkylmodell enligt Energimarknadsinspektionens föreskrifter om intäktsramar för elnätsföretag (16.9.2015)

DataPartner kan nu erbjuda en kalkylmodell för investeringar i elnät. Nätkalkylmodellen klarar av att räkna fram investeringars reglerade intäkter och samtidigt beakta de verkliga investeringsutgifterna, -kostnaderna och kostnadsbesparingarna som investeringen medför. [Läs mer]

Invest for Excel - Systemkrav (27.8.2015)

Invest for Excel - Systemkrav version 3.7 Microsoft Excel 2007, 2010, 2013 eller 2016, 32 eller 64 bit eller Office 365 Desktop. Microsoft Windows Vista, 7, 8, 8.1 eller 10, 32 eller 64 bit [Läs mer]

Läs om hur ett kommunalt fastighetsbolag utnyttjar Invest for Excel i sin verksamhet (10.3.2015)

Invest for Excel® har många användningsområden för ett fastighetsbolag. Det kan användas inför förvärv av fastighet, nybyggnation, renoveringar, om- eller tillbyggnation, värderingar av enskilda fastigheter eller hela fastighetsbestånd och även vid nedskrivningsprövning. Läs här mer om hur Bostaden i Umeå upplevt Invest for Excel i praktiken under 10 års tid. [Läs mer]