Modele inwestycyjne z Invest for Excel (1 dzień) - DataPartner Software
Press to learn more about Invest for Excel software!

Modele inwestycyjne z Invest for Excel (1 dzień)

Agenda szkolenia

I. Wstęp teoretyczny

 • Wstęp do modeli opartych na wolnych przepływach środków pieniężnych 
 • Metodologia i wskaźniki użyte w analizie rentowności

II. Praktyczne przykłady (case studies)
Uczestnicy aktywnie biorą udział w szkoleniu i są wspomagani przez trenera w przygotowaniu wszystkich obliczeń.

 • Przygotowanie modelu przepływu środków pieniężnych krok po kroku
 • Wybór metod amortyzacji
 • Modelowanie przychodów i kosztów 
 • Analiza przepływów środków pieniężnych 
 • Analiza bilansu
 • Analiza kapitału obrotowego
 • Analiza rentowności, wskaźniki: NPV, IRR, MIRR, Okres zwrotu, RONA, EVA
 • Analiza wrażliwości
 • Poszukiwanie progu rentowności
 • Techniki porównywania inwestycji 
 • Techniki konsolidacji inwestycji
 • Efekt krańcowy - stopa zwrotu z samej inwestycji w porównaniu do stanu przed inwestycją 
 • Tworzenie propozycji inwestycyjnej
 • Finansowanie

Wymagania

 • Podstawowa znajomość MS Excel

Rezultat szkolenia

 • Poznasz podstawowe zasady i terminologię użytą w modelowaniu przepływów środków pieniężnych
 • Poznasz wskaźniki rentowności i w jaki sposób je analizować 
 • Poznasz jak przygotować model studium wykonalności inwestycji w oprogramowaniu Invest for Excel
 • Nauczysz się obsługiwać oprogramowanie Invest for Excel 
 • Będziesz zdolny/a przeprowadzić analizę rentowności inwestycji samodzielnie 
 • Poznasz jak wybrać najlepszą alternatywę inwestycji i jak podjąć właściwą decyzję 
 • Poznasz w jaki sposób przygotować propozycję inwestycyjną

Czas trwania szkolenia

 • 1 dzień

Cena

UWAGA PROMOCYJNA CENA SZKOLENIA W POLSCE:

600 zł/ uczestnika, zniżki dla 2 i więcej uczestników z tej samej firmy

Minimalna liczba uczestników szkolenia: 4
Ceny nie zawierają podatku VAT.

Jak się zapisać?

Mogą Państwo zarejestrować się poprzez:
E-mail: [email protected]

Tel.: +48 22 389 6110


Zobacz terminy      Bookmark and Share