Usługi - DataPartner Software
Press to learn more about Invest for Excel software!

Usługi

Niezależnie od rodzaju Państwa działalności, musicie Państwo podejmować decyzje związane z wydatkami kapitałowymi. W dzisiejszym tempie zdarzeń biznesowych, to oczywiste, że przeprowadzenie analiz finansowych czy studium wykonalności projektów musi się odbyć szybko i niezawodnie. Inaczej, działają Państwo w oparciu o nieprawidłowe założenia lub po prostu za późno. Jednakże, jak można to wszystko pogodzić, skoro wiadomo, że stworzenie modelu kalkulacji, wprowadzenie danych oraz opracowanie właściwych formuł zajmuje dużo czasu? A zegar tyka nieubłaganie... W jaki sposób możecie Państwo poprawić jakość i wydajność swojej pracy?

Wdrożenie specjalistycznych narzędzi do wspomagania analiz inwestycyjnych i wyceny to jedno rozwiązanie. Jednakże, umiejętność przygotowania i przeprowadzenia analizy nie przychodzi automatycznie. To dlatego oferujemy Państwu szeroki wachlarz usług wspomagających strukturę modelowania przepływów pieniężnych.

Poprzez szkolenia pokazujemy najlepsze praktyki tworzenia modeli planowania i inwestowania, które mogą być wdrożone w całej organizacji. Studium wykonalności inwestycji, wycena,  testy na trwałość utraty wartości czy planowanie biznesowe to niektóre tematy naszych szkoleń.

Usługi konsultingowe Datapartner mają na celu poprawę procesów związanych z inwestowaniem i finansowaniem. Naszym celem jest zwiększenie watości dla udziałowców poprzez usprawnienie procesów zarządzania kapitałem i zasobami.