Инвестиционно моделиране уебинар - DataPartner Software
Press to learn more about Invest for Excel software!

News

Инвестиционно моделиране уебинар

November 5, 2018

  • Инвестиционно моделиране – защо?
  • Методология на дисконтирания паричен поток.

- Методът на дисконтирания паричен поток е водещ обективен метод.
- Ключови индикатори използвани в метода на дисконтирания паричния поток.

  • Примери от практиката, решение Invest for Excel.
  • Въпроси и отговори.

Свалете свободната Тест версия на Invest for Excel®

Заяви онлайн презентация на живо

назад