Описание на базата от данни - DataPartner Software

Описание на базата от данни

Press to learn more about Invest for Excel software!

Описание на базата от данни

Този документ обяснява по какъв начин се обработва информацията, въведена на нашата страница.

Собственик на базата от данни  

Datapartner Oy

Raatihuoneenkatu 8

06100 Porvoo

Finland

Тел. +358-19-5410100 

Администратор на базата от данни

Tuomas Saarela

Тел. +358-19-5410114 

Име на базата от данни Datapartner web customer database
Цел на базата от данни Да администрира клиентската контакт информация.
Структура на информацията Име и фамилия на клиента, пощенски код, държава, телефон за връзка и имейл, ДДС номер
Източник на информация  Цялата информация се въвежда от клиентите
Екстрадикция на информацията Никаква информация няма да бъде предадена извън EU или ETA
Сигурност Достъпна за потребителите е единствено тяхната собствена информация.