Услуги - DataPartner Software
Press to learn more about Invest for Excel software!

Услуги

Без значение в кой бранш оперира Вашата организация Вие трябва да вземате важни решения относно капиталовите разходи. В днешната забързана бизнес среда е повече от очевидно, че трябва да провеждате проучванията за финансовата приемливост по възможно най-надеждния и бърз начин. В противен случай ще се усетите, че вземате решения на базара на грешни предположения или просто започвате да действате твърде късно. Но как да го направите, ако изчисленията изискват много време за проследяване на формулите и промяна на входните параметри? А ако изчисленията Ви не са стандартизирани това означава ли, че трябва постоянно да въвеждате информацията дори при еднотипни проекти? Вместо да търсите най-доброто насочване на капитала си вие ще се намерите затънал в лабиринт от калкулационни модели... А часовникът тиктака... Как можете да подобрите качеството и ефективността на работата си?

 

Едното решение е да се снабдите с необходимите инструменти, които да подпомагат инвестиционния анализ и оценка. Въпреки това умението да се извърши такъв анализ не идва веднага. Затова и ние предлагаме гама услуги, които ви помагат да изградите организирано моделиране на паричните потоци.

 

В нашите обучения и семинари ние ви насочваме как да развиете най-добрите изчислителни модели за планиране и анализ, модели, които можете да внедрите навсякъде в организацията. Капиталово бюджетиране, оценка на бизнеса, анализ на обезценяването и бизнес планиране са само част от темите, които се покриват. Моля, погледнете подробното описание на всяко от обученията или семинарните курсове.

 

Консултантските ни услуги целят да подобрят процесите на капиталово бюджетиране на нашите клиенти. Нашата цел е да увеличим стойността за акционерите като подобрим управлението на капитала и ресурсите.