Компанията - DataPartner Software
Press to learn more about Invest for Excel software!

Компанията

DataPartner Team

Datapartner Oy е водещ доставчик на софтуерни продукти за капиталово бюджетиране и оценка. Предлагаме също и консултантски услуги и обучения.

DataPartner е основана през 1987г. във Финландия. От началото фокусът ни е върху консултинга и изграждането на софтуер за моделиране на паричните потоци. За Скандинавието DataPartner е номер 1 производител на софтуер за капиталово бюджетиране. Текущо търпим бързо развитие на глобално равнище, обслужвайки компании и корпорации от всички индустрии в повече от 65 страни.

Нашата стратегия е да бъдем отличници в развитието на софтуерни решения за моделиране на паричните потоци. Концентрираме се върху предоставянето на софтуер с добавена стойност и услуги за два сегмента – инвестиции и финансиране. Основните ни програмни среди са Microsoft Excel и Office SharePoint Server.

Стандартът на DataPartner е непрекъснато развитие. Следваме последните законови уредби и тенденции и постоянно представяме нови възможности за нашия софтуер и добавяме нови езикови версии. Разбираме колко важно е да предлагаме точните продукти и техники за процеса на вземане на решения в капиталовото оползотворяване.

AAA Highest Creditworthiness Dun & Bradstreet 2023

Dun & Bradstreet - Top Credit Rating - Bisnode