Sähköverkkoinvestointien kannattavuus valvontamenetelmiä huomioiden - DataPartner Software

Uutiset

Press to learn more about Invest for Excel software!

News

Sähköverkkoinvestointien kannattavuus valvontamenetelmiä huomioiden

28.9.2022

Olemme Invest for Excel® sovellusta hyödyntäen kehittäneet mallipohjan Sähkön jakeluverkkotoimintaan, joka huomioi hinnoittelun valvonnan.

Mallilla voi suunnitella 10 vuoden tulevat investoinnit ja purkamiset, sekä nähdä niiden vaikutukset 71 vuotta eteenpäin.

Hyödyntämällä tätä sähköverkkomallia voitte:

  • katsoa onko suunniteltu verkkoinvestointi kannattava
  • ajoittaa korvausinvestoinnit oikein
  • asettaa mahdolliset tulevat verkkoinvestoinnit paremmuusjärjestykseen
  • selvittää miten tuleva investointi vaikuttaisi yrityksen kohtuulliseen tuottoon
  • tarkistaa miten uusien komponenttien tuomat kulusäästöt parantavat kannattavuutta

Mallissa voitte:

  • asettaa oman tuottovaatimuksen
  • todelliset investointikustannukset
  • omat poistoajat
  • arvioida käyttö- ja ylläpitokustannukset

Samalla kun malli huomioi valvontamenetelmät oikein.

Ottakaa yhteyttä minuun niin näytän mistä on kyse.

Jens Westerbladh, 0400 306 822

Takaisin