Invest for Excel - FAQ - DataPartner Software
Press to learn more about Invest for Excel software!

Invest for Excel - FAQ

Vilken nytta medför Invest for Excel?

  • Identifiering av optimalt investeringsalternativ
  • Felinvesteringar kan undvikas
  • Väl motiverade investeringsbeslut som sparar tid och pengar
  • Effektivt utnyttjande av begränsade finansieringsmöjligheter
  • Företagets värde och rating stiger

Vilka väsentliga fördelar erbjuder Invest for Excel?

Säkerhet och trovärdighet. En standardiserad lösning är säkrare än en självgjord. Risken för räknefel minskar och man sparar tid. Kalkylerna är enhetliga och direkt jämförbara. Programmet stöder hela processen för planering av investeringar, även i multinationella företag. Detta innebär kostnadsbesparingar i investeringarnas planeringsskede.

I vilka branscher används Invest for Excel?

Inga begränsningar, Invest for Excel är helt oberoende av företagets eller organisationens bransch eller storlek. Över 1900 kunder använder Invest for Excel. Till dessa hör exempelvis energi-, skogs-, pappers-, metall-, fordons-, telekommunikations-, maskin-, byggnads-, transport-, turist-, inrednings-, finansierings-, bank-, kemikalie-, livsmedels-, handels-, återförsäljar-, medie- samt serviceindustrin. Programmet är också använt av universitet och offentlig förvaltning. För mer information, vänligen bekanta dig med våra referenser.

Kan Invest for Excel skräddarsys till våra behov?

Invest for Excel är som sådan klar att tas i bruk, men tillåter också företagsspecifika lösningar.  Mindre förändringar kan användaren göra själv, det behövs ingen programmerare eller konsult.  Vänligen kontakta Datapartner vid specialbehov och tillägg i programmet.

Hur höga är licenskostnaderna?

Kostnaderna grundar sig på antalet licenser (användare) och programversion.

Kostar ibruktagande och programinstallationen?

Nej, i allmänhet tillkommer inga kostnader för ibruktagande och installation. Programmet kan lätt installeras av användaren, så att inga installationskostnader uppstår. Datapartner levererar instruktioner för installation.

Behövs utbildning för att effektivt använda Invest for Excel?

Ja, Datapartner rekommenderar en en- eller tvådagsutbildning för nya användare. Utbildning effektiverar arbete med Invest for Excel.

Vad kostar användningen av Invest for Excel?

Förutom en engångs licenskostnad betalar användaren en årsavgift som inkluderar programuppdateringar, support och utbildning. Man kan numera också prenumerera på programmet utan köp. Då betalar man endast årsavgift och på så vis kommer lättare igång utan investering.

Hur många licenser har tagits i bruk hittills?

ca. 10 000 sålda licenser (augusti 2017).

Vem har utvecklat programmet?

Datapartner Oy från Finland, grundat 1987, har utvecklat programmet. Invest for Excel är ett verktyg som utvecklats genom 30 års erfarenhet av konsultuppdrag hos hundratals kunder.

Fortsätter uppdateringen och utvecklingen av programmet?

Ja, programmet utvecklas och uppdateras fortlöpande. Datapartner tar i beaktande kunders behov, förändringar i lagar och regler, samt övriga förändringar i affärsmiljö

Kan jag pröva Invest for Excel?

Ja, vi rekommenderar en produktdemonstration eller ett webbmöte. Kontakta oss per telefon +46 8 642 3050 eller e-post info@datapartnerscandinavia.se Du kan också ladda ner en Invest for Excel -testversion för 30 dagar här.

Invest for Excel makrorna fungerar inte efter att jag sparat filen?

Du måste spara filen som .xlsm -fil för att makrorna ska fungera.

Varför startar Invest for Excel inte?

Notera att Invest for Excel fungerar med hjälp av makron. Du bör alltså tillåta makron då du startar programmet. Du behöver kanske också kolla Excel’s inställningar.