Produktkalkylering med fokus på abc-kalkylering - DataPartner Software
Press to learn more about Invest for Excel software!

Produktkalkylering med fokus på abc-kalkylering

Utbildningen passar dig som är beslutsfattare, produktionsansvarig eller arbetar med på att skapa produktkalkyler inom tillverkningsindustrin. 

I samarbete Optimal Analys i Stockholm AB och Datapartner Oy erbjuder vi endagsutbildning i produktkalkylering där vi behandlar både påläggskalkylering med Mo, To, Fo och Ao och abc-kalkylering, med störst fokus på den senare.

Vi kommer att öva på påläggskalkylering under en del av förmiddagen. Sedan gör vi en teoretisk genomgång av abc-kalkylering och efter lunch kommer vi att arbeta med praktiska övningar i abc-kalkylering, både tillsammans och enskilt.

ABC-kalkylering (från engelskans Active Based Calculation) är en nyare variant av självkostnadskalkylering där man analyserar de aktiviteter som krävs i produktionen. ABC-kalkylering syftar till att förbättra orsakssambanden (kausaliteten) i kalkylerna genom att fördela indirekta kostnader till olika aktiviteter. Här behandlas i stort sett alla kostnader som indirekta kostnader, förutom materialkostnad.

En av de främsta fördelarna med ABC-kalkylering är, om man har definierat de aktiviteter som hör till en viss produkt, att man får ett beslutsunderlag som normalt är mer rättvisande än man får med konventionella självkostnadskalkyler.

Kursen leds av Anders Edlund och Jens Westerbladh.

Tid och plats

  • Anmäls senare

Anmälan och kostnad

Anmälan och ev. återbud görs genom att mejla till: info@datapartnerscandinavia.se  och ange namn på kursdeltagare, telefonnummer, e-postadress samt faktureringsadress för kursavgift (gärna för pdf-faktura) Kostnad per deltagare är SEK 7330, exklusive moms.

Dagsschema

Kl. 08.30 – 09.00 Registrering och kaffe med smörgås
Kl. 09.00 – 10.45 Konventionell självkostnadskalkylering
Kl. 10.45 – 11.00 Elvakaffe
Kl. 11.00 – 12.00 Aktivitetsbaserad kalkylering – vad är det?
Kl. 12.00 – 13.00 Lunch (ingår i kursavgift)
Kl. 13.00 – 13.30 Presentation programvara för bl.a. produktkalkylering med nuvärdesberäkning
Kl. 13.30 – 15.15 Praktiska övningar i aktivitetsbaserad kalkylering
Kl. 15.15 – 15.30 Utvärdering och avslutning