Live Web-utbildning - Investeringsberäkning - DataPartner Software
Press to learn more about Invest for Excel software!

Live Web-utbildning - Investeringsberäkning

1 dag distansutbildning i Teams/Zoom

Agenda

  • Bildande av en kassaflödesbaserad modell för investeringsberäkningar
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkningsanalys
  • Rörelsekapitalsanalys
  • Lönsamhetsanalys, lönsamhetsmått (NPV, IRR, MIRR, Payback, RONA, EVA)
  • Känslighetsanalys
  • Olika tekniker för jämförelser av investeringar
  • Olika tekniker för konsolideringar av investeringar
  • Differensinvestering - marginalkalkyl
  • Investeringsförslag

Detaljerad beskrivning

I denna utbildning lär du dig att göra investeringsberäkningar och verifiera deras lönsamhet genom Invest for Excel. Du kommer att bli introducerad till kalkyleringsmaller och strukturer för kassaflödesmodellerna.

Vi guidar dig genom varje del av kalkylerna, lönsamhetsanalyserna och känslighetsanalyserna. Vi kommer också att visa dig hur du kan kontrollera vilka parametrar i din investering som är de mest känsliga. Du kommer att lära dig teknikerna för att jämföra olika scenarion, investeringskonsolidering och marginalkalkylering.

Genom specialiserad on-line-utbildningsteknologi och telefonkonferenser tar vår handledare dig genom alla steg i kalkylerna och analyserna. Efter utbildningen är du medveten om hur du kan göra en investeringsberäkning helt självständigt.

Live Web-utbildning förser dig med en generell inblick över investeringsberäkning. Du kommer att få bekanta dig med de bästa kalkyleringsramarna i Invest for Excel, som är ett standardprogram i organisationer runtom världen. Genom att delta i Live Web-utbildning sparar du resekostnader och tid.

Pris

3665 SEK. MOMS tillkommer.
Gratis för de som har underhållsavtal som inkluderar utbildning!

Anmälning

Du kan anmäla dig genom att skicka e-post till: info@dps.se
Telefon: +46 8 642 3050