Live Web-utbildning - Affärsvärdering - DataPartner Software
Press to learn more about Invest for Excel software!

Live Web-utbildning - Affärsvärdering

½ dag Internetkurs

Agenda

  • Kassaflödesmodellering för affärsvärderingar
  • Element i affärsvärdering
  • Beräkning av anskaffningskostnader
  • Beräkning av anskaffningar
  • Analys av anskaffningars effekt på koncernnivå (P&L-konto, likviditetsrapport, bokslut)
  • Extraordinära nedskrivningar

Detaljerad beskrivning

Målet med utbildningen är att ge dig ett grundläggande kunnande om metoder i affärsvärdering genom programmet Invest for Excel. Du kommer att bli introducerad till ett case-study av en företagsvärdering baserad på DCF (diskonterat kassaflöde)-metoden.

Du kommer att lära dig att evaluera anskaffningar som en investering och pröva goodwill i enlighet med IFRS (nedskrivningsprövning). Vi kommer också att fokusera på hur anskaffningar påverkar koncernens vinst&förlust-konto, likviditet och bokslut.

I denna utbildning lär du dig att göra affärsvärderingar, anskaffningar och nedskrivningsprövningar genom Invest for Excel samt hur du analyserar resultaten.

Genom specialiserad on-line-utbildningsteknologi och telefonkonferenser tar vår handledare dig genom alla steg i kalkylerna och analyserna. Efter utbildningen är du medveten om hur du kan göra en affärsvärdering helt självständigt.

Live Web-utbildning förser dig med en generell inblick över affärsvärdering. Du kommer att få bekanta dig med de bästa kalkyleringsramarna i Invest for Excel, som är ett standardprogram i flera organisationer runtom världen. Genom att delta i Live Web-utbildning sparar du resekostnader och tid.

Pris

3665 SEK

Priserna inkluderar ej MOMS.

Duration
1/2 dag

Anmälning

Du kan anmäla dig genom att skicka e-post till: datapartner@datapartner.fi
Telefon: +358 19 54 10 100