Konsulteringstjänster - Investeringar - DataPartner Software
Press to learn more about Invest for Excel software!

Konsulteringstjänster - Investeringar

OmrådeMetodResultat

 Investeringskalkyler

 

 

Vi upprättar kalkyler enligt bästa praxis. Kalkylerna är mångsidiga och tydliga. Vi använder oss av Invest for Excel® Enterprise edition.  Kunden får en välförklarad lösning på sitt problem. Kunden blir med en kalkyl som kunden själv kan fortsätta att jobba med.
  Företagsvärdering Vi gör företagsvärdering i första hand baserat på diskonterat kassaflödes-metoden. Kalkylen innehåller även analys och nyckeltal för jämförelser. Vi använder oss av Invest for Excel® Enterprise edition.  Kunden får den kalkylmässiga stöd hon behöver för genomförande av köp/försäljning av företag eller fusion. Kunden blir med en kalkyl som kunden själv kan fortsätta att jobba med.
Effektivering av investeringsprocesser Analys av utgångsläge - koncept, standard, modeller och metoder. Identifiering av delmoment som kan förbättras. Djupare insyn i processer och metoder som genererar bättre investeringsbeslut. Nya möjligheter till standardisering och förbättrade beslutsprocesser.
Investeringsfunktionen i företag – standardisering och implementering Detaljerad analys av processer och metoder för planering av investeringar. Utveckling av riktlinjer och standard för investeringsplanering. Implementering. Rekommendationer om processförbättringar. Detaljerade riktlinjer för investeringsplanering utvecklas. Datapartner deltar i implementeringsfasen. Resultatet är ett nytt effektivt system för investeringsplanering.