Konsulteringstjänster - Case-specifika projekt - DataPartner Software
Press to learn more about Invest for Excel software!

Konsulteringstjänster - Case-specifika projekt

KonsulteringstemaMetodResultat
Case-specifikt – Affärsplanering Analys av en specifik affärstransaktion baserad på en diskonterad kassaflödesmodell. Centralt vid nya investeringar, nya produkter, start-ups, omstrukturering eller marknadsexpansion. En detaljerad analys över en affärstransaktion enligt en diskonterad kassaflödesmodell. Rapport över lönsamhet och rekommendationer för investerings- och finansieringsbeslut.
Case-specifikt – Värdering Värdering enligt diskonterad kassaflödesmodell, t.ex. inom affärsverksamheten, kundbasen, varumärken eller produkter. En detaljerad värderingsrapport baserad på en diskonterad kassaflödesmodell; lönsamhet och rekommendation för investerings- och finansieringsbeslut. Värderingen inkluderar beräkning av goodwill och nedskrivningsprövning.
Case-specifikt – Investering Investeringskalkyler och implementeringsanalyser med simuleringar, olika scenarion och inverkan på resultat. En detaljerad rapport, baserad på en diskonterad kassaflödesmodell. Behandlar genomförbarheten av en specifik investering; lönsamhet och rekommendation om investerings- och finansieringsbeslut.