Konsulteringstjänster - Affärsplanering - DataPartner Software
Press to learn more about Invest for Excel software!

Konsulteringstjänster - Affärsplanering

KonsulteringstemaMetodResultat
Skapa affärsmodeller för strategisk planering Förslag till en kassaflödesbaserad modell för strategisk planering, - riktlinjer och parametrar för modellering. Regler och processer definieras. Implementering. De kassaflödesbaserade modellerna för strategisk planering utvecklas och tas i bruk. Datapartner deltar i implementeringsfasen av lösningen som utvecklats. Resultatet är ett nytt effektivare sätt att identifiera och bedöma företagets strategiska planer, - genomskådligt, klart och systematiskt.
Integration av affärsmodeller till Invest for Excel Djup analys av existerande modeller för affärsplanering. Utveckling av kundspecifika kassaflödesbaserade modeller med Invest for Excel. Skolning och implementering. Affärsplaneringen och beslutsplattformen förbättras genom integration med Invest for Excel. Programmets omfattning ger nya möjligheter i analysskedet och minskar risken för räknefel. Resultatet är förbättrad kvalitet i investeringsbesluten, vilket höjer värdet för aktieägarna.