Invest for Excel - De olika versionernas egenskaper - DataPartner Software
Press to learn more about Invest for Excel software!

Invest for Excel - De olika versionernas egenskaper

Invest for Excel är tillgängligt i 4 olika versioner: Lite, Standard, Pro och Enterprise. Egenskaperna i de lägre versionerna är alltid inkluderade i de högre versionerna.

Versioner

Flexibelt val av kalkyltid och -ränta, periodindelning, skattesatser mm.

Specificering av investeringar, realiseringar och restvärde, beräkning av avskrivningar enligt vald metod

Resultaträkning, där intäkter och kostnader anges

Kalkyl för rörelsekapitalbehov

Kassaflödesanalys

Lönsamhetsanalys inkluderande lönsamhetsindikatorer såsom NPV, IRR, Payback, RONA, EVA, DCVA mfl.

Ett stort urval av känslighetsanalyser i form av diagram och tabeller

Hittar kritisk punkt (BEA) för all indata

Jämförelsetabell för investeringsalternativ och olika scenarion

 
 

Differenskalkyl (den marginella effekten av investering / skillnad mellan plan o. utfall)

 
Funktion med vilken man enkelt skapar egna diagram och grafiska analyser

 
Möjlighet att lägga till rader för indata och beräkningar hierarkiskt i 3 nivåer

 
Balansräkning    
Formulär för investeringsförslag

   
Skapa rapportblad Ny!

   

Språkval: svenska, engelska, tyska, polska, spanska, finska, ryska, bulgariska, serbiska och tjeckiska.

Valutakonvertering

   
Låsning av kalkyler (helt/delvis)

   
Möjlighet att ändra på benämningar (rubriker, rader och nyckeltal)

   
Rullande prognos

   
Monte-Carlo simulering
Nyckeltal och DuPont-analys Ny!
Modul för projektfinansiering, likviditetsplanering och finansiering av företagsköp

     
Konsolidering, visar samverkan av flera investeringar, projekt eller verksamheter. Inkl. elimineringar och valutakonvertering för koncernprognos.

     
Nedskrivningsprövning (IFRS och nationell)

     
Värdering av företag och verksamheter. Förvärvskalkyl som visar koncerneffekter. 

   
Evig konsol och extrapolering

     
Kassaflöde till ägare (FCFE) och analys av lönsamhet ur ägarnas synvinkel
SharePoint-integration

     
Modell för affärsplanering Ny!