Invest for Excel – Nyckelfunktioner och fördelar - DataPartner Software
Press to learn more about Invest for Excel software!

Invest for Excel – Nyckelfunktioner och fördelar

Nyckelfunktioner

 • Investeringskalkyl
 • Lönsamhetsanalys
 • Investeringstabell med beräkning av avskrivningar och realisationsvärde
 • Resultaträkning, kassaflödesanalys, rörelsekapital och balansräkning
 • Centrala lönsamhetsmått; nettonuvärde (NPV), internränta (IRR), återbetalningstid (Payback)
 • RONA, EVA, DCVA med flera
 • Jämförelse av olika scenarier och investeringsalternativ
 • Differenskalkyl
 • Automatisk konsolidering av olika investeringar
 • Break-even och känslighetsanalyser i tabeller och diagram, med faktorer som påverkar lönsamhetsindikatorerna
 • Automatiska rapporter, t.ex. balansräkning eller lönsamhetsanalys
 • Investeringsförslag
 • Värdering av företag och affärsverksamhet
 • IFRS-beredskap, nedskrivningsprövning med verifikatfunktion     
 • Finansieringsmodul  
 • Språkval: svenska, engelska, tyska, polska, spanska, ryska, finska, bulgariska, serbiska, tjeckiska
 • Valutakonvertering

Fördelar

 • Ett användarvänligt, flexibelt och funktionellt verktyg anpassat till modernt beslutsfattande och uppföljning.
 • Invest for Excel är ett komplett verktyg för investeringsbedömning och värdering, vilket förbättrar kvaliteten av analyser och beslut
 • Ett effektivt verktyg för all slags modellering av affärsscenarion
 • Klara strukturer och funktioner kombinerat med flexibiliteten i MS-Excel
 • Standardiserade investeringskalkyleringar och -förslag för konsolidering eller jämförelse mellan olika projekt
 • Räknefel elimineras
 • Alla centrala aspekter blir beaktade, då Invest for Excel guidar användaren i kalkyleringarna
 • Kalkyleringar och rapporter kan snabbt distribueras som MS Excel-filer
 • Ett perfekt presentationsverktyg vid möten
 • Kalkyleringar gjorda med Invest for Excel kan sammanlänkas med övriga kalkyleringar gjorda i Excel
 • Färdiga rapporter kan användas som sådana för att stöda övriga finansieringsrapporter
 • Lätt att lära sig då programmet baserar sig på MS-Excel, den mest använda mjukvaran för kalkylering
 • Visuella menyer, användarguide, dialogrutor och en hjälpfunktion ökar användarvänligheten
 • Åtta olika språkversioner är en fördel i internationell affärsverksamhet