Invest for Excel - Användningsområden - DataPartner Software
Press to learn more about Invest for Excel software!

Invest for Excel - Användningsområden

Uppföljning

Uppföljning är en viktig del av professionell övervakning av verkliga kassaflöden, lönsamhet och övriga finansiella indikatorer.

Kontroll av kassaflöden då ett projekt inletts är kritiskt för att kunna se om kassaflödet löper som planerat. På så sätt kan företaget utvidga ett överraskande lönsamt projekt, eller avbryta ett olönsamt. Vidare kan ett projekt med låg avkastning modifieras för att försäkra en större avkastning innan det är för sent. Detta är viktigt, därför att framtiden ofta visar sig vara annorlunda än man förväntat sig. Kontrollen ger också feedback som leder till allt bättre planeringsmodeller för framtiden.

Utnyttja möjligheterna i Invest for Excel för att förbättra kvaliteten på kapitalbudgetering.

[föregående] [nästa]