Invest for Excel - Användningsområden - DataPartner Software

Invest for Excel - Användningsområden

Produktkalkylering

Invest for Excel-programmet har visat sig fungera i alla branscher vid beräkningar kring produkter och tjänster. Begrepp som existerande eller nya produkter, tillverkningsprocesser, kostnader eller prissättning kan lätt simuleras med Invest for Excel.

[föregående]

       Bookmark and Share