Invest for Excel - Användningsområden - DataPartner Software
Press to learn more about Invest for Excel software!

Invest for Excel - Användningsområden

Planering av affärsverksamhet

Invest for Excel underlättar planering, budgetering och uppföljning av investeringar, projekt och hela affärsverksamheten.

Med Invest for Excel kan du modellera alla åtgärder som påverkar kassaflödet i affärsplaneringen. Målet är att få en generell överblick över de finansiella konsekvenserna av en plan. Vanligtvis har ett företag flera implementeringsalternativ. Med Invest for Excel blir dessa alternativ lätta att jämföra. Mjukvaran innehåller också en uppföljning av en plan. Kalkyleringsprocessen i budgeteringen är i stora drag densamma som i affärsaktivitetsplaneringen, men målet är annorlunda och tidsramen är vanligtvis 12 månader. Invest for Excel kan användas för såväl korta som långa intervaller, vilket gör det praktiska arbetet lättare.

[föregående] [nästa]