Invest for Excel - Användningsområden - DataPartner Software
Press to learn more about Invest for Excel software!

Invest for Excel - Användningsområden

Nedskrivningsprövning

Invest Enterprise stöder nedskrivningsprövning enligt IAS 36. Med programmet behandlar du alla poster som krävs för att räkna ut nyttjandevärde för kassaflödesgenererande enhet när det gäller enstaka tillgångar eller goodwill post.

Invest Enterprise standardiserar nedskrivningsprövningen trots att det är möjligt att lägga till egna kalkylblad. Testade och pålitliga formler garanterar rätta och jämförbara resultat vid årlig prövning. Genom en särskild verifikatfunktion går det lätt att integrera nedskrivningsprövningen till en del av redovisningsinformationen.

OBS 1: Enligt IFRS 1 First-time Adoption of International Reporting Standards måste goodwill prövas vid tidpunkten av övergången trots att det inte finns hänvisning till nedskrivningsbehov.

OBS 2: IFRS 3 förbjuder goodwill-nedskrivningar. Goodwill skall däremot årligen testas enligt IAS 36: Impairment of assets.

[föregående] [nästa]