Invest for Excel - Användningsområden - DataPartner Software
Press to learn more about Invest for Excel software!

Invest for Excel - Användningsområden

Livscykelmodellering

När företag bedömer en produkt, lösning eller teknologi, är livscykelmodellering en uppenbar del av investeringsanalysen. Trots det verkar många beslutsfattare göra beslut baserade på dagens kostnadsstrukturer, utan att beakta effekten av kostnader som uppstår under hela livscykeln (LCC, Lifecycle costs).

Livscykelmodellering är av flera orsaker en utmanande arbetsuppgift; affärsmiljön är komplicerad, man har bristfällig information och motstridande argument, eller saknar standardiserade metoder för beräkning av livscykelkostnader. Endast några få företag använder livscykelmodellering även om den kan bidra till högre avkastning.

För att göra livscykelmodelleringen enklare erbjuder Datapartner ett för ändamålet skräddarsytt, pålitligt och väl strukturerat verktyg för beräkning av kostnader under hela livscykeln.

Vårt software Invest for Excel är ett användarvänligt verktyg för hantering av alla finansiella variabler i LCC. Den största nytta av programmet ligger i att användaren kan fokusera sig på analys- och beslutsprocessen, medan programmet handleder användaren i kalkylprocessen.

[föregående] [nästa]