Finansiell modellering - Kassaflödesbaserad modellering - Invest for Excel - DataPartner Software
Press to learn more about Invest for Excel software!

Invest for Excel - Användningsområden

Finansiell modellering

Invest for Excel kan användas som beslutsunderlag vid beslut om bl.a. outsourcing, markandsföring, F&U, personal och etablering av affärsverksamhet i nya marknadsområden. När man utvärderar effekterna av sådana beslut bör såväl kassaflöde som kostnad på kapital beaktas.

Det finns många sätt att uppnå sina mål och lönsamhetskrav. Utvärderingen av de finansiella konsekvenserna bör hanteras som en systematisk process med professionella verktyg. Invest for Excel stärker möjligheterna att fatta rätta beslut.

Datapartner har sedan 1987 utvecklat program med speciell tyngdpunkt på framtida kassaflöden. Det har visat sig att just framtida kassaflöden har en central och ofta avgörande roll för beslutsfattande och goda resultat. Våra kunder har redan insett möjligheten till en tryggare och mer framgångsrik utveckling genom vårt kassaflödesbaserade analys av affärsverksamheten.

Invest for Excel sköter automatiskt kopplingen mellan lönsamhet, likviditet och balansvärden. Detta ger dej tryggheten att koncentrera dej på att modellera din kärnverksamhet och får på köpet en överblick på kassaflöden, rörelsekapital och övriga balansposter.

Invest for Excel ger dej den finansiella strukturen, en färdig mall som är flexibel nog att du kan modellera just din verksamhet, säker nog att du kan lita på den, enkel nog att du klarar dej, transparent nog för att enkelt kontrollera och dessutom så snabb att använda att analysen verkligen blir gjord.

Du behöver inte bygga formler och tabeller, vi har gjort det för dej.

Nöj dej inte med nuvarande lönsamhet, kräv mer. Ta steget ut och börja planera din verksamhet lite bättre. Invest for Excel är troligen den lönsammaste investeringen du kan göra.

[föregående] [nästa]