Invest for Excel - Användningsområden - DataPartner Software
Press to learn more about Invest for Excel software!

Invest for Excel - Användningsområden

Investeringar 

Investeringar är ofta stora projekt som kräver en mängd kalkyler. Våra kunder i metall-, energi-, skogs-, pappers-, fordons- och kemikalieindustrin är väl medvetna om detta. I praktiken har Invest for Excel visat sig hantera mycket komplexa investeringsberäkningar på ett effektivt, pålitligt och överskådligt sett.

Allt man behöver göra är att definiera kalkyleringsmallen, fylla i investeringar, förväntad inkomst, kostnader och rörelsekapital. Input-variablerna kan vara hur komplicerade som helst och bero på hur många faktorer man väljer att beakta. Övriga kalkyleringar gjorda med Excel kan kopieras eller sammanlänkas med Invest for Excel till en enhetlig plattform för investeringskalkylering. Input-variablerna kan vara hur komplicerade som helst och bero på hur många faktorer du själv önskar. Med andra ord, om du behöver analysera din produktionsprocess eller värdera byggandet av ett kraftverk, kan du göra det med Invest for Excel. Du kan lätt modellera dina kalkyleringar genom mjukvarans funktioner eller Excel-formler.

Som ett resultat kommer du att erhålla en detaljerad lönsamhetsanalys och ett stort urval av break-even- och känslighetsanalyser. Resultaten är pålitliga och korrekta. Du kan också konsolidera och jämföra olika investeringar eller kalkylera en marginaleffekt av en investering. Du har sparat mycket tid och andra förstår även ditt närmandesätt.

[nästa]