Invest for Excel - Användningsområden - DataPartner Software
Press to learn more about Invest for Excel software!

Invest for Excel - Användningsområden

Finansiering

Modulen om planering av finansieringen fungerar ihop med investeringskalkyleringen. Programmet beräknar behovet av finansiering i investeringskalkyler och återbär kostnader för finansiering och lån.

Man kan själv bygga upp ett finansieringspaket av ett eller flera lån. Lån kan adderas efter behov. Invest for Excel, version Enterprise, hanterar flera olika typer av lån och beaktar kostnader relaterade till lån.

[föregående] [nästa]