Invest for Excel® - Överblick - DataPartner Software
Press to learn more about Invest for Excel software!

Invest for Excel® - Överblick

Nerladdning av Invest for Excel® testversion

Invest for Excel Logo

 

 

Användarvänlig, flexibel och pålitlig

Investeringsbedömning är en viktig del av alla framgångsrika företags sätt att allokera resurser och maximera resultat. Invest for Excel är ett program för organisationer som förstår vikten av pålitliga investeringskalkyler.

Startsidan i Invest for Excel®, programvara för investeringsbedömning, värdering m.m. Skärmdump.

Nyckelfaktorer till att hundratals kunder valt Invest for Excel:

  • Lätt att ta i bruk och lära sig.
  • Flexibelt som Excel, men erbjuder en mängd tilläggsfunktioner.
  • Brett användningsområde, allt från bedömning av stora investeringar till planering av verksamheten.

Sammanfattat i tre ord: detta är ett användarvänligt, flexibelt och funktionellt verktyg.

Du kan koncentrera dig på input-variablerna och slipper ödsla tid på att bygga komplexa kalkyleringsmodeller för varje enskilt projekt. Du kan koncentrera dig på det viktigaste: - att mata in realistiska siffror i kalkylen. Invest är ett pålitligt verktyg som garanterar korrekta beräkningsresultat. De omfattande möjligheterna i Invest for Excel kommer att ändra på ditt sätt att se på kassaflödesbaserade kalkyleringsmodeller. Vi är moderna i vårt närmandesätt, men följer strikt olika regler. Invest for Excel fungerar i enlighet med IFRS-standarder.

Vem använder Invest for Excel?


Stora och medelstora företag standardiserar sina kalkyleringsmodeller och den analytiska process som föregår investeringsbeslut. Invest for Excel underlättar också diskussioner mellan finansexperter och personer inom andra avdelningar. Invest är inte uteslutande ett verktyg för finansiering, investering eller kontroll. Verktyget lämpar sig också för personer inom produktion, marknadsföring och projektarbetare, som lätt kan ta del av beräkningsmodellerna. Då beräkningar decentraliseras får personalen en djupare förståelse om hur finansbesluten påverkar resultatet. Små och medelstora företag planerar investeringar mer effektivt genom snabba och pålitliga kalkyler.


Beslutsfattande ligger på en säkrare grund, vilket minskar risker och ofta ökar lönsamheten. Investerare får en klar bild över lönsamheten i sin affärsverksamhet. Användarna behöver inte behärska Excel-formler fullständigt, programmets inbyggda funktioner erbjuder lösningar till de flesta beräkningssituationer. Till den offentliga sektorn erbjuder Invest for Excel ett efterlängtat verktyg för att grundligt analysera och motivera investeringsförslag. Invest for Excel är också ett effektivt verktyg för att planera olika scenarion och testa utfall.

 

Invest for Excel® Broschyr

PDF